Intensjonen med ØHIL fotballs støttesider, er å gi våre brukere så god, tilrettelagt informasjon som mulig.

Innhold:

Støttesider – RETNINGSLINJER OG STRUKTURER
Støttesider – SPORTSLIG ORGANISERING
Støttesider – TIPS, HINT OG VEILEDNINGER