Årsmøte ØHIL fotball 6.mars kl 20

ØHIL fotball inviterer til årsmøte (utvidet styremøte) 6.mars kl 20 på klubbhuset.

 

Av hensyn til lokaler så ber vi om tilbakemelding om du ønsker å delta på årsmøtet vårt.
Tilbakemelding gis via denne linken: https://goo.gl/forms/F2sKzuN1JbOviqhL2
Frist for tilbakemelding er 27.februar.

 

Agenda

  1. Godkjenne innkalling
  2. Gjennomgang av ØHIL fotballs årsmelding 2017
  3. Gjennomgang regnskapet for 2017
  4. Gjennomgang ØHIL fotballs arrangementer 2018
  5. Aktivitetsavgifter 2018
  6. Gjennomgang budsjettet for 2018
  7. Fotballstyret 2018
  8. Eventuelt/ spørsmål fra salen

 

Vel møtt!

 

Vennlig hilsen

ØHIL fotball