Fosterhjemstjenesten i Akershus

Besøk deres stand på ØHIL BDO cup på lørdag

«Firoz Ali» på 9 år kom til Norge i slutten av 2014 som flyktning. Han trenger et trygt og godt fosterhjem. Les «Firoz Ali» sin historie.

Hvert år trenger over 100 barn og ungdom et nytt fosterhjem i Akershus.

Vi har størst behov for fosterhjem til barn i alderen 7-12 år, søsken og enslige  mindreårige.

Kom innom oss på vår stand på ØHIL BDO cup 23. april kl. 10.00-14.00 for en prat, eller besøk vår nettside http://www.bufdir.no/Fosterhjem/Alle_kontorer/Akershus/

 

Barne-,ungdoms-og familieetaten, Fosterhjemstjenesten i Bufetat,region Øst, avdeling Akershus