Fotballbanene åpnes, men alle under 20 år skal ha med en voksen

Da åpner vi banene fra lørdag 4.april kl 10 og setter opp banefordeling til og med mandag 2.påskedag. Det kan bli justeringer på planene, så følg med.
Alle voksne: Dere må ta en GRUNDIG prat med barna deres om aktivitet på ØHILs anlegg.
Alle ungdommer (under 20 år): Dere får ikke trene uten at en voksen er med dere.

Det er pandemi, mange dør og blir alvorlig syke, det er kollaps i helsevesenet i andre land, det kan bli alvorlig vanskelig for Norge også. Å åpne banene da er derfor er problematisk og derfor en svært krevende avgjørelse. Helsemyndigheten har tatt dette valget, kommuner og klubber har åpnet banene, men vi er ikke trygge på at dette er den beste løsningen. Vi har imidlertid valgt å åpne med tanke på at det blir verre om vi ikke gjør det. Folk vil da dra til andre steder.

Vi kan ikke bomme på dette. Derfor vil vi være ekstremt rigide.

Jeg har sett mange barn og ungdom gå sammen i grupper, omgås tett, spille sammen i parker og i skolegårder. Det skal ikke skje.

Barna (under 20 år) kan IKKE trene alene.
Barna/ungdom (under 20 år) får ikke lov til å dra på ØHIL-anleggene alene. De skal være med en voksen som leder gruppa på inntil 4 spillere. Organiserte treninger er annerledes. Da kan en trener lede f.eks 16 tolvåringer som er i fire ulike grupper. Øvelsens oppsett kan ikke åpne opp for at man er nærmere enn to meters avstand.

Hvem kan trene og når?
Regnearket som lå åpent er nå tatt bort. Nye treningstider er fordelt til lagene, og det legges på hjemmesiden når alt er klart.

Hvis laget/kullet ditt skal trene og du dekker hele banen:
Årskullsansvarlig forelder legger inn kullets navn og evt skole (f.eks G2010 Hosle). For eldre ungdomskull med ansatt trener så legger trener inn det. Hvis ditt lag/kull ønsker trening, så må kullet ha en ansvarlig vakt, men det kan være treneren som har totalkontroll på hva alle på banen gjør.

Hvordan registrere mindre grupper?
Det er klart best om man organiserer seg i kull. At man samler inntil 32 barn (på en elleverbane) og med en voksen på hvert fjerde barn og legger inn sin tid på skjemaet på riktig bane. Gjerne at kullet stiller med vakten over hele banen, som skjemaet krever.

Kan man bare dra innom banen og trene?
Hvis det er ledig på en av minibanene på banene, så kan du bruke den minibanen, men hvis det er kø, så må du gå av før neste treningsøkt starter.
Eikeli og evt Hosle kunstgress brukes til mindre grupper, da elleverbanene bør brukes til hele kull og eldre lag.

Ansvarlig vakt
Vi planlegger å ha en ansvarlig vakt på hvert anlegg på hver treningstid mellom 10 og 20. Dette vil være i tillegg til alle voksne som er på banen med de små gruppene.

Ikke lys på kveldene
Lyset blir ikke satt på om kveldene. På lørdager skal Hosle-banene avsluttes aktiviteten kl 18.

Hvis du snufser, har hoste eller lignende?
Da blir du hjemme. Hvis noen opplever at noen ikke er helt perfekt form, så skal de sendes hjem. Det er definisjonen på usolidaritet. Hold dere hjemme dersom dere viser noen former for symptomer.

Reglene er svært strenge for aktivitet. NFF kom fredag kveld ut med en beskrivelse som alle MÅ ta hensyn til, og vi har lagt til at alle skal ha med seg sin egen ball, med mindre lagstrenerne gir beskjed om noe annet til spillerne som har økt. I så fall skal man desinfisere ballen før og etter bruk.

Vi har tilpasset noen av disse punktene til våre forhold:
1. Inntil fem personer på hver gruppe.
2. En av disse skal være en voksen (minst 20 år)
3. Hvis hele banen har en organisert trening, så kan det være grupper på fem spillere så lenge aktiviteten er fullt trenerstyrt.
4. Avstanden mellom spillerne skal aldri være nærmere enn to meter.
5. Ballen skal ikke heades eller tas med henda.
6. Målene skal IKKE flyttes, og målstengene skal ikke røres.
7. Egne baller tas med, med mindre lagstrener ordner etter de kravene som foreligger
8. Vester brukes ikke. Hvis kjegler brukes, så skal kun én person ta på dem. Kan gjerne bruke sko eller annet, men husk ikke å ta på andres eiendeler.
9. Vi anbefaler hansker som vaskes både før og etter trening, da det kan være vanskelig å unngå ballen eller underlaget.
10. Ved samling av laget, skal dette gjøres i grupper på fem. Trener får informere på rundgang.
11. Transport til trening: Ingen kjører sammen. Ingen sitter på hverandre på sykkelen. Hold avstand når man går, jogger, sykler sammen.
12. Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.
13. Garderober eller lignende brukes ikke.
14. Husk at det kan ligge smitte på underlaget. Flasken din, med mer bør du være bevisst på hvor du legger.

NFF har laget en god artikkel. Vi ønsker at ALLE foreldre går gjennom denne med barna sine. Dessverre gjelder dette barn som er under 25 år også, da vi har sett unge voksne bryter mange regler både på ØHILs anlegg og andre anlegg.
https://www.fotball.no/…/fotballens-koronavettregler–retn…/

Bærum kommune har hengt opp A3-plakater med info, så det er bare å sjekke disse.

Her er youtube-video (med damelagsspillerne Anja, Jansch og Julie S) med øvelser som passer.

Nedenfor er et bilde med beskrivelser av hvordan øvelsene som ble vist i youtube-videoen kan gjøres:

Da kjører vi på. Dette er en prøvelse på tillit til alle i ØHIL, og med min erfaring hittil skal dette gå helt utmerket. Det blir fantastisk å komme på banen igjen.