Ivrigkamper for J2012 på Gressbanen

Lørdag 18.juni stilte ØHIL med to lag, Ullern med ett og Ready med ett lag i J2012-klassen. Det ble tre gode kamper for alle lagene.

Vi ønsker å tilby ekstrakamper i tillegg til seriekamper gjennom året, både på sommer og vinter.

Etter hvert vil dette være et tilbud for de som delta på akademiet.

J2012 har i mai og juni hatt over 24 deltakere på akademiet, og det har vært veldig gøy å se. Vi ser frem til enda flere deltakere etter at akademiet starter opp etter sommerferien. De siste årene har vi hatt en god økning på både guttesiden og jentesiden på akademiet, og vi ser at det gir mestringsopplevelser for de som deltar.

Takk til ØHILs barnefotballansvarlig Anders Thoresen som organiserte disse kampene sammen med Readys jentefotballansvarlig Maria Øverli Leonsen.