Kick Off 2021 Trenersamling barnefotballen

Lørdag 10.april 2021 kl 10.30-11.30 arrangerte ØHIL Fotball trenersamling for barnefotballen.

ØHIL Fotball har flere trenerutviklere, men vår hoved-trenerutvikler er Felix Martinez Kristiansen. Felix er også fagansvarlig og driver frem prosessene med vårt planverk.

Over 90 trenere møtte opp til Kick Off! Se hele møtet i opptak her.

Her kan dere se presentasjonen som ble lagt frem.

Våre ansatte årgangsledere hadde en samling med årskullene i forkant og etterkant av fellessamlingen der de snakket om årshjulet, hvordan dere ønsker at kullet skal drives, hvordan oppfølgingen skal skje, hva slags kultur dere vil skape og andre ting.

Det er første gang vi har en så dyp fotballfaglig inngang i barnefotballen. Vi tror dette kan gi et verdifullt supplement til den gode jobben som allerede gjøres. Felix presenterte vårt planverk på en strålende måte. Planverket er nå ganske snart ferdig, og dette vil legges på hjemmesiden. Vi vil også ha tilbakemeldinger på hvordan det kan bli bedre – både på innhold og form.

Tusen takk til alle som deltok på samlingen.