Minicup for J2006 med Koronavett

J2006 inviterte tre andre klubber til en minicup lørdag 8.august. Det ble en fantastisk dag på Ferd Arena Hosle. Her er trenerteamets eget referat med gode tips og anbefalinger til andre som skal arrangere minicup med Koronahensyn.

1. august var det det endelig mulig for ungdomsfotballen å spille igjen. Etter nesten 5 måneder uten kamper var det stor fotballglede å spore på Ferd Arena lørdag 8. august. ØHILs jenter 14 hadde invitert Holmen, Røa og Skeid til vennskapsturnering. Kampene handlet først og fremst om å komme i gang og å få en god oppkjøring før serien starter henholdsvis 20. og 23. august for de to lagene til ØHIL. Jentene ga likevel alt, og litt til, i det varme og fine været som ga en fantastisk ramme på vennskapsturneringen.

Fotballforbundets Koronahåndbok ga god og nødvendig veiledning forteller cupkoordinator Olaf Prahl-Larsen. Takket være et sterkt støtteapparat som var villig til å gjøre grundige forberedelser var det mulig å gjennomføre en cup hvor 5 lag spilte til sammen 8 kamper. Det var åpent for publikum på avgrensede soner forutsatt at summen av antallet deltagere og publikum ikke oversteg 200. Kiosken var også åpen og der ble det solgt varer som lot seg forene med smittevern.

Tips til andre som vil lage cup

Sammen med invitasjonen som gikk ut til klubbene ba vi alle deltagerne og foreldre om å gjennomføre fotballforbundets e-læringskurs i Koronavett. Denne oppfordringen fikk veldig god mottakelse og de aller fleste spillere og foreldre satte seg godt inn i regelverket før turneringsdagen.

Olaf forteller videre at det var et suksesskriterium å ha god dialog med klubbledelsen underveis. Et annet viktig punkt var å tildele roller og ansvar. Kombinasjonen av disse to punktene var nødvendige forutsetninger for å lykkes med å lage et arrangement i samsvar med rådene fra FHI og kravene fra fotballforbundet.

Vi hadde tydelige rollebeskrivelser med konkrete ansvarsområder.

  • Kampvert med øverste kontrollansvar for at antall deltagere ikke oversteg tillatt antall. Videre at praktiske tilpasninger slik som respekt for soner og overholdelse av 1-metersregelen.
  • Medisinsk ansvarlig har ansvaret for at vi har oversikt over at ikke personer med symptomer oppholder seg i området. Og den medisinske ansvarlig har et særlig koordineringsansvar med kommunelegen dersom smittesporing skal iverksettes. Det er ikke et krav at medisinsk ansvarlig har medisinsk fagkompetanse.
  • Kioskansvarlig hadde ansvar for å gjøre tilpasninger slik at salg av enkelte varer kunne være forenlig med smittevern.
  • Listeansvarlig (Ansvarlig for kontaktopplysninger) var en rolle vi opprettet for å avlaste medisinsk ansvarlig. Vår listeansvarlig utviklet et godt registreringssystem for publikum slik at de kunne benytte telefonen for å scanne en QR kode for registrering. Alle lag og støtteapparat hadde sendt lister over deltagere i forkant. Listeansvarlig hadde ansvar for å samordne lister med navn og kontaktopplysninger. Systemet medførte at vi hadde veldig god oversikt over antall deltagere uten at vi måtte foreta konkrete tellinger.

De innsamlede personopplysningene skal slettes etter 10 dager.

Det sportslige  

Det ble gjennomført åtte kamper med intensitet og kvalitet forteller Dag som var med å lede alle kampene for ØHIL. Sigve forteller videre at det var utrolig gøy å stille med to ØHIL lag i en cup med bare nivå 1 lag. Vi fikk mange svar og vi sitter med en god følelse av at vi har gjort mye riktig på treningene under de strenge smittetiltakene i våres.

1RøaHolmen2-0  
2ØHIL 14-1Skeid3-2  
3ØHIL 15-2Holmen1-2  
4SkeidRøa5-2  
5ØHIL 14-1Holmen7-0  
6ØHIL 15-2Røa1-4  
7ØHIL 14-1Røa4-3  
8ØHIL 15-2Skeid0-5  
        

Victoria, Emily, Julie, Martine og Hannah som kjøler seg ned i skyggen. Bak dem ser henger sperrebånd som ble benyttet for å avgrense soner.