Regler og retningslinjer for kampen

Det er nye endringer i reglementet for kamper i 2016. Dommere vil i større grad slå ned på negative tilbakemeldinger mot dommere og motspillere. Vi vil at våre trenere skal fokusere på eget spill og egne mål for kampen. Den vanskeligste jobben er det dommeren som gjør. Vi oppfordrer alle foreldre, trenere og ledere til å gå foran med et godt eksempel når det kommer til holdninger på og utenfor banen.

Norges fotballforbund har to store fokusområder i 2016. Det ene har vi alltid hatt oppe og det er å beskytte spillerne. Det skal vi fortsette med. Det andre er å beskytte spillet, spillets intensjon og spillets idè. Da må vi ha fokus på alle usportsligheter. Dette har vi hatt før, men i år har vi valgt å løfte opp flere knagger som hjelper dommerne med å identifisere situasjoner og hvordan man håndterer det, sier dommersjef Terje Hauge til fotball.no.

Retningslinjer sesongen 2016.                                                                                 2. februar 2016

1. Fotballens omdømme

NFF ønsker for sesongen 2016 sterkt fokus på Fair Play og Handshake for Peace. Det skal utvises gode holdninger i alle våre serier og vi skal danne gode forbilder i barne- og ungdomsfotball.

Alle viser respekt for de ulike roller.

Alle forstår de ulike oppgaver aktørene har.

Vi må tilnærme oss felles forståelse og forutsetter at alle setter seg inn i regler og retningslinjer.

Dommere skal beskytte spillerne, spillet og ikke minst intensjon med fotball.

2. Trenerens oppgaver og arbeidsområde

Trenere skal få gjøre sin jobb med respekt. Samtidig må trenere utvise respekt for jobben dommer-teamet har. Det er ikke noe mål å være enig hele tiden, men utvise respekt for de ulike roller

–          Trenere skal instruere eget lag på en positiv måte

–          Under kampen skal trenere ha fokus på eget lag

Man ønsker ikke følgende i 2016:

–          Trenere som åpenbart gestikulerer/protesterer mot avgjørelser

–          Trenere/ledere skal ikke oppsøke dommere i pausen

–          Etter kampen er det forventet at alle takker for kampen

–          Trenere kan inviteres til samtaler med dommer 20 minutter etter kampslutt

–          Avvik fra ovennevnte vil medføre rapporter/bortvisninger!

3. 4. dommer

I dommerteamet har 4. dommer en svært viktig rolle. Både innad i teamet, men enda mer viktig som bindeledd mellom klubbene og dommerne.

4. dommer skal ha sitt hovedfokus mot spillbanen for å kunne bistå og gi informasjon om hendelser.

–          Være proaktiv og ha god dialog

–          Respektere treneres rolle i teknisk område

–          Handle/informere om noen i teknisk sone ikke følger retningslinjene

5. Usportslig opptreden

I sesongen 2016 vil det være et økt fokus på usportslig opptreden. De senere sesongene har man sett en økende tendens til å undergrave dommernes autoritet.

–          Spillere som viser mangel på respekt for spillet og motstandere

–          Protester og forsøk på å påvirke dommerteamet

–          Mobbing av dommerteam

–          Spillere skal ikke røre ballen etter det er blåst

Advarsel må påregnes i følgende tilfeller:

–          Spillere som åpenbart protesterer mot avgjørelse ved ord eller handling

–          Gjentakende munnbruk og protester

–          Spillere som forsøker å lure dommer ved å filme

–          Spillere som forsøker å få dommer til å gi motstandere gule eller røde kort

–          Omringer dommer eller andre i dommerteamet

–          Spillere som oppsøker dommer fra distanse for å protestere

–          Spillere skal ikke røre ballen etter det er blåst!

–          Spillere som tar med ball eller sparker ball bort

–          Spillere som stiller seg opp foran ballen for å hindre rask igangsettelse

–          Spillere som søker opp frisparkstedet og stiller seg foran ballen

Disse forseelsene anses som usportslig og vil medføre advarsel (gult kort)

Ved scoring av mål er det kun spillere på forsvarende lag som kan hente ballen i mål. Dette for å hindre at det skal utvikle seg til dytting/masseansamling. Dommer er pålagt å legge til ekstra tid om forsvarende lag bruker unødvendig lang tid.

6. Taklinger – beskytte spillere

Dommerens viktigste oppgave:

–          Skape trygghet for omgivelsene (spillere, ledere, publikum)

–          Vise at vi er forberedt og opptatt av å beskytte spillerne

Taklinger – Avgjørelser:

–          Uforsiktig frispark

–          Hensynsløs frispark + gult kort

–          Utsette motstander for fare frispark + rødt kort

Luftdueller – NB!

–          Dommere motiveres til å benytte samme kriterier som ved taklinger.

–          Arm brukt som «verktøy» frispark + Gult kort

–          Arm brukt som «våpen» frispark + Rødt kort

Dommere skal fortsatt ha fokus på taklinger med strak fot som utsetter motstander for fare og MÅ medføre utvisning!

Dommere må være ekstra oppmerksomme:

–          Når spillere skal gjenvinne ballen etter dårlig ballberøring

–          To spillere som øker fart for å vinne ballen som ligger mellom spillerne

–          Hoppende baller og deretter taklinger med høy fot

NB! Dette skjer ofte i midt på banen – uten forvarsel. Dommer må være på alerten!

7. Hands

Dommeren må vurdere følgende;

–          Var det ball som traff hånd = Ikke straffbar

–          Var det hånd som søkte ball = Straffbar

Kriterier;

–          Benyttes arm eller hånd med forsett for å treffe ball?

–          Hånd eller arm i naturlig posisjon?

–          Avstand og tid?

–          Forsøk på å hindre kontakt mellom arm og ball?

Disiplinære;

–          Skudd mot mål som bedømmes som hands – gult kort for å hindre en positiv angrepsmulighet

–          Ved innlegg/pasning i feltet – er straffespark/frispark tilstrekkelig (ikke gult kort)

NB! Rødt kort for å hindre mål eller åpenbar målsjanse, jfr. Regel 12.

Dommere INSTRUERES til å markere for spillere at arm/hender ikke må løftes ved oppstilling

8. Offside

En spiller i offside posisjon skal kun straffes for det hvis han:

–          Deltar i spillet, eller

–          Forstyrrer en motspiller, eller

–          Drar fordel av sin offside posisjon

–          Offside – definisjoner

–          Deltar i spillet betyr å spille eller berøre ballen

–          Forstyrrer en motspiller betyr å hindre en motspiller fra å spille eller være i stand til å spille ballen ved klart å hindre motspillerens synsfelt eller ved å utfordre en motspiller om ballen

–          Drar fordel av sin offside posisjon betyr å spille en ball

–          Som returnerer eller stusser til han fra målstang, tverrligger eller motspiller(e), etter å ha vært i offsideposisjon

–          Som returnerer, stusser eller blir spilt til han fra en bevisst redning fra motspiller(e), etter å ha vært i offsideposisjon

–          En spiller i offsideposisjon som mottar ballen fra en motspiller som bevisst spiller ballen (bortsett fra en bevisst redning), skal ikke anses å ha oppnådd en fordel.

–          Offside – klargjøringer fra The International Football Association Board (IFAB) sommeren 2015

1. Forstyrrer en motspiller

I tillegg til de situasjoner som allerede er beskrevet i spillereglene skal en spiller i offside posisjon bestraffes om han:

–          Klart forsøker å spille en ball som er nær spilleren når dette forsøket påvirker motspillers mulighet til å spille ballen.

–          Gjør en åpenbar handling som klart påvirker motspillers mulighet til å spille ballen

2. Drar fordel av sin offside posisjon

I tilfeller der en spiller skal straffes for å dra fordel av sin offsideposisjon har IFAB klargjort følgende:

–          En redning er når en spiller stopper en ball som er i ferd med å gå i mål eller veldig nær målet med hvilket som helst del av kroppen unntatt hendene (unntak for keeper innenfor eget straffefelt)

–          Som regelteksten tilsier kan en redning gjøres av alle spillere og er IKKE begrenset til keeper

9. Diverse:

Antall innbyttere i 3. divisjon Menn økes fra tre til fem.

Flyvende innbytte i elleverfotball klasse 14-16 år.