Treningsavgifter vinter 2020-2021

Treningsavgifter for vinteren 2021-2021 sendes ut via faktura på mail i januar 2021. Se mer info her.

Denne perioden er fra 1.november 2020 til 28.mars 2021, altså 20 uker.

Faktura på treningsavgift sendes ut i midten av januar på mail fra ØHILs klubbsekretær, Hanne som får lister av fotballavdelingen.

Vi ber ydmykt om at alle sjekker på minidrett.no om man ligger inne med riktige mailadresser. Hvis ikke kommer fakturaen til feil adresse.

Styret har vedtatt følgende avgifter for vinteren:

  • Veteran, Senior kvinner C og Kvinner 7’er: 900 kr
  • Ungdom 13-19 år lav avgift: 1400 kr
  • Ungdom 13-19 år høy avgift: 2100 kr

Lav avgift defineres som 1-2 treninger i uka.

Høy avgift defineres som 3-4 treninger i uka.

Hovedtrener (evt i samarbeid med årskullsansvarlig) sørger for at lister over hvem som er høy og lav kommer til hanne@ohil.no senest 5.januar. De fleste lagene har hatt påmelding på hvor mange ganger spillerne vil trene i vinter.

For Jenter 2008, 2007 og 2006:
Disse tre kullene har tilbud om ivrig-treninger. Derfor blir alle som trener i vinter på disse tre kullene fakturert for lav avgift (1400 kr), og de betaler i tillegg for ivrig-treninger via superinvite. Her er link til påmelding og betaling for ivrig.

Hva inneholder treningsavgiften?

  • Drift av vinteråpen kunstgressbane
  • Sportslig innhold (treninger, kamper, oppfølging)
  • Lønn til trenere
  • Utstyr
  • Administrasjon av klubb (drift og kompetanseutvikling)

Kontakt fotballkoordinator Anders Hille Stadheim ved spørsmål.