Vil du være dommer i ØHIL?

Oslo Fotballkrets arrangerer dommerkurs som et tilbud for alle klubbene i OFK. Vi trenger flere dommere og ønsker å tilby våre utøvere en mulighet til å ta dette kurset og starte arbeidet som fotballdommer. Om du dømmer 15 kamper i regi av OFK i løpet av 2016 vil ØHIL-fotball utbetale 3000,- som takk for en god innsats i løpet av sesongen.

ØHIL-fotball ønsker seg flere kretsdommere til sesongen 2016.

Vi ønsker derfor å dekke dommerkurs for de av våre utøvere som ønsker å være fotballdommer i år.

Kurset koster 6000,- og blir dekket av ØHIL.

Kurset består av fire moduler med innføring og opplæring i spillereglene for ellverfotball. Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne gode holdninger og grunnleggende kunnskaper i spillereglene for ellverfotball, slik at disse kan bli benyttet av kretsen til å dømme kamper primært i fotballkretsens regi.

Før sesongstart 2016 gjennomføres det 3 kurs.

Varighet:
3 kvelder med teori + 1 kveld (2 timer) praksis siste kursdagen

Kursstart:
Alle kurs starter kl. 18.00 og varer i ca. 3,5 – 4 timer (teori) og ca. 2 timer (praksis, siste kurs kvelden)

Det er to kurs før sesongstart:

Kurs 1: 02.feb, 04.feb, 08.feb, 09 feb og 14 feb

Kurs 2: 03 mars, 07 mars, 10 mars, og 13 mars

Som dommer vil man kunne dømme kamper for ØHIL i regi av Oslo Fotballkrets og vil få lønn etter gjelden satser satt av OFK (Dommersats).

Om du dømmer 15 kamper eller flere i løpet av sesong 2016 vil ØHIL fotball utbetale 3000,- i desember som takk for at du har bidratt som dommer for oss.

Om du har spørsmål eller ønsker å melde deg på kurset så kan du sende en epost til Georg Dyngeland

 

Les mer om dommerkurs her!