• Korona

  Korona – Felles informasjon for alle idretter

  På denne siden vil all gjeldende informasjon om ØHILs håndtering av Korona-viruset ligge. Alle idretter og ledere skal forholde seg til det som ligger her, og kommunikasjon med utøvere og foreldre skal henvise til denne artikkelen.
 • Høstcamp 2021

  Vi arrangerer utviklingscamp i høstferien for spillere med høy tilstedeværelse og godt fokus både gjennom teori og praksis.
 • ØHIL Fotball søker trenere

  Er du god til å skape samhold? Er du god til å se hver enkelt menneske? Skaper du engasjement rundt deg? Liker du å tilrettelegge for utvikling gjennom tydelige rammer?
  Svarer du ja på disse kan dette være noe for deg. ØHIL Fotball søker trenere både i 50 % stilling og i mindre engasjement.
 • Sammen redder vi liv

  Alle trenere, lagledere og spillere på lagene 12 til 19 år skal hvert år gjennom et 15 minutters lyn-kurs i HLR (hjerte-lunge-redning). Dette gjør vi hovedsakelig i løpet av høstsesongen (august til oktoner). Det kan skje mens lagene trener eller man kan samle spillerne til dette utenom treningstiden.
 • Bekledning foreldretrenere i ØHIL Fotball

  Vi ønsker å gi foreldretrenere og årskullsansvarlige mer utstyr. Vi har mange frivillige som legger ned veldig mye dedikasjon og timer for klubben. Det er vi veldig takknemlig for.
 • Sølve til Viking!

  Sølve Sanden Espedal har takket ja til jobben som FFO-leder og spillerutvikler i Viking FK. Sølve har hatt mange oppgaver i ØHIL, og vi kommer til å savne Sølve stort. Vi er likevel veldig glade for at Sølve har fått denne muligheten.