EatMoveSleep Cup: Vi storkoste oss med EatMoveSleep cup på Hosle i høst.

ØHIL Fotballs Julekalender 2021: Luke 3


I dagens luke av ØHIL Fotballs Julekalender 2021 tar vi for oss barnefotballen. I den anledning har vi fått en hilsen fra vår barnefotballansvarlig, Anders Thoresen, som starter i januar.

KLAR FOR ØHIL: Anders Thoresen (bildet) gleder seg veldig til å komme i gang med sin rolle som barnefotballansvarlig.

Det gledes til å starte i rollen som barnefotballansvarlig i en klubb med så mange medlemmer og trenere!

Mitt ønske for det kommende året er å bistå alle trenere vi har i klubben med god kommunikasjon og veiledning på felt slik at alle opplever å bli sett, hørt og i det store bildet føle et eierskap til sine lag i klubben som på sikt sørger for god aktivitet og et godt tilbud for alle våre medlemmer. Dette i tråd med klubbens visjon og verdier.  Derfor vil foreldretrenere og andre støttespillere rundt lagene være ekstremt viktig for at vi som klubb skal fortsette å vokse både sosialt og sportslig.

En viktig prioritering blir å samle kullene på tvers av skoler tidlig slik at de sosiale barrierer blir lavere. Her er akademiet en perfekt mulighet for spillere og bli kjent på tvers av lagene som igjen er med på å skape et miljø hvor alle kjenner hverandre og en trygghet i årskullene når de kommer på lagsøkter/akademi. Trivsel og engasjement i gruppen som sørger for at spillerne kommer tilbake like motivert til hver eneste økt med idrettsglede i fokus er noe jeg verdsetter høyt.

Nyåret kan ikke komme raskt nok!

Mvh Anders Thoresen

Vi i ØHIL Fotball gleder oss til at Anders starter på nyåret. Ha en fortsatt fin førjulstid!