• Sølves roller i 2021

    Sølve Kristoffer Sanden Espedal (25) fra Sandnes startet i ØHIL 1.september 2020, og i løpet av fire måneder har han fått flere store ansvarsområder i ØHIL Fotball.