Trenersamling barnefotball 2022

Vi er i gang med en ny sesong og i den anledning ønsker vi som klubb å kalle inn til en samling med mål om å gi flere verktøy i «trenerkassa» som kan benyttes inn mot kommende sesong.

Lørdag 23. april gjennomførte vi en trenersamling med fokus på hvordan vi best mulig kan tilrettelegge god aktivitet på feltet. Hva gjør vi før og under økten? Først på agendaen var en times teori før ØHILS trenerveileder og kursholder Felix Kristiansen gjennomførte teorien i praksis med spillere fra G2013 årgangen.

Presentasjonen kan dere lese her

Man trenger ikke å kunne mye om fotball for å legge til rette for god aktivitet, men planlegging og organisering kombinert med engasjement er viktig for at gjennomføringen blir så optimal som mulig. Felix demonstrerte på en fantastatisk måte hvordan man ikke behøver å coache fotball spesifikt på tilbakemeldinger for at økten skal ha kvalitet og at engasjement fra trener bidrar sterkt til hvordan spillergruppen opprettholder konsentrasjon og intensitet. «Vi får de spillerne vi fortjener» . Dersom vi trenere ikke viser glede og engasjement, så kan vi heller ikke forvente at våre spillere gjør det samme. Kroppsspråk smitter.

Se video av hele presentasjonen og praksisdelen

Disse trenerne deltok på samlingen:
Anders Gillund
Birthe Neset
Erik Brannsten
Erlend Einum
Espen Tørvold Guldbrandsen
Fredrik Brauti
Henrik Holm
Kjetil Vindal Forslund
Mads Mørk
Marius Trebler
Michael Durheim
Ola Braaten
Ole Karsten Solberg
Per Jørgen Svendsen
Rune Vatn
Tor Brænde

Vi minner om ny runde med kurs i juni, da er det Grasrottrener kurs del 1 på menyen.
Denne er gratis for alle trenere i ØHIL!

Informasjon og påmelding til grasrottrenerkurs finner dere her