ØHIL-Akademiet høst 1- 2017

Her ligger påmeldingsinformasjon og filosofien bak ØHIL-akademiet.

Logo akademiet

ØHIL-akademiet er et tilleggstilbud for våre ivrigste fotballspillere i alderen 6-12 år. Akademiet finner sted på DnB Arena mandag – torsdag og hver økt starter kl 15.00 og varer til kl 16.30. For de spillerne som har tilhørighet til Grav, Jar, Bekkestua, Steinerskole og Eikeli vil det bli satt opp transport til arenaen fra de respektive skolene.

Vi ønsker å øke jenteandelen på akademiet og har Dag Horn som egen jenteansvarlig. Vi ønsker at alle jenter skal melde seg på fra tirsdag-torsdag.

Akademiet høst 1-  2017

Igjen er det klart for akademi for våre ivrige fotballspillere. Vi hadde over 220 deltakere på akademiet i vår og vi inviterer til nye flotte treninger.

På akademiet blir du trent av en våre trenere som er knyttet til lag i ungdomsfotballen. Akademiet ønsker at våre deltakere skal gå ut med en positiv opplevelse av det å spille fotball. Og det er viktig at våre spillere blir bedre i fotball og at de lærer noe når de har fullført et semester på akademiet.

Semesteret kalt høst 1 starter 4. september og varer til 27.oktober. Det er ikke akademi på offentlige fridager og vi følger skolekalenderen.  Vi sørger for mye aktivitet og masse fotball og håper at du er med denne våren.

Priser:

1 økt i uken = 900

2 økter i uken = 1700

3 økter i uken = 2400

4 økter i uken = 3000

 

Vi ønsker at alle våre deltakere skal kunne drive med flere idretter. Det er derfor viktig at dere undersøker treningene på akademiet ikke kolliderer med treninger hos de andre idretten.

Vi anbefaler årganger å avtale hvilke dager som passer best for dere, slik at alle som ønsker kan spille med spillere på samme alder.

 

Påmeldingavgiften til akademiet går til lønn og utvikling av trenere, kostnader knyttet til anlegg, utstyr, ØHIL-fotballs satsningsområder og administrasjonskostnader.

Påmelding til akademiet:

 

NB! For mer info om akademiet se under!

 

Generell info

Akademiet holdes på DnB Arena mandag-torsdag kl 15.00.
For de barna som har skoletilhørighet til Jar, Grav, Eikeli, Steinerskolen og Bekkestua vil det bli satt opp buss som transporterer barna til akademiet. Mer informasjon om transport kommer når det nærmer seg.

Det er mulig å melde seg på akademiet 1 – 4 økter i løpet av en uke, men vi oppfordrer alle til allsidighet og at man i påmeldingen tar hensyn til de andre idrettene i ØHIL.

Terminlistene for barnefotballen er kommet nå, og dere finner disse her: Terminlister

Årgangene har også fått mulighet til å sende inn ønsker om treningstider, så det kan være lurt å høre med laget/årgangen om hvilke dager som er best å melde på. Da sikrer dere at spillerne får trene med samme årgang.

Vi anbefaler følgende dager for de ulike årgangene:

2005: Mandag, Tirsdag, Torsdag
2006: Tirsdag, Onsdag, Torsdag
2007: Tirsdag, Onsdag
2008: Tirsdag, Onsdag
2009: Tirsdag, Onsdag
2010: ?
Keepere: Mandag, Torsdag

 

Ansvarlige trener for de eldste årgangene:

2005: Marius Fjeld

2006: Mikkel M. Sollie

Jenter: Dag Horn

Organisering av akademiet

 • Det vil hver dag bli satt opp økter for hver årgang.
 • Det vil si at spillere på samme årgang vil spille sammen, så lagt det lar seg gjøre.
 • Det vil være 10-15 spillere per trener.
 • Øktene følger en temaplan hver uke, og spillerne får hjemmelekse hver uke.
 • Innholdet i øktene blir det samme som i år, og det skal bli mye moro.
 • Det blir lagt til rette for at enkelte spillere kan spille en årgang opp, dette blir avgjort av trenerne på feltet.
 • I løpet av uken vil det også bli satt opp keepertrening for våre keepere.

Nytt for høsten er at de to første ukene av høsten semester vil bli benyttet til kartlegging av ferdigheter for våre spillere. Resultatene her vil legge føringer for gruppeinndelingen som bli benyttet dette semesteret. I kartleggingen vil vi se på følgende:

  1. Holdninger og treningsvilje
  2. Tekniske ferdigheter
  3. Taktiske valg

Tematikk og innhold

Uke
Tema/Fokus

1

Ferdighetspass/kartlegging av spillere
– Få en oversikt over spillere og differensiere inn i grupper etter alder og ferdigheter.- Gi spilleren en vurdering av ferdigheter til sitt eget ferdighetspass.

2

Ferdighetspass/kartlegging av spillere

– Få en oversikt over spillere og differensiere inn i grupper etter alder og ferdigheter.

– Gi spilleren en vurdering av ferdigheter til sitt eget ferdighetspass.

3

Ballkontroll og teknikk
Repetisjon av føring i ulikt tempo og ulike retning. Pass på valg av teknikk i ulike situasjoner.

4

Ballkontroll og teknikk

Repetisjon av føring i ulikt tempo og ulike retning. Pass på valg av teknikk i ulike situasjoner. Legg inn føring under press fra motstander og føring under tidspress.

5

Pasningsferdighet

Teknisk gjennomføring av innsidepasning og tempopasning. Vær nøye med å instruere og rettlede på den tekniske gjennomføringen. NB! sørg for god flyt i øvelser mange repetisjoner på hver spiller.

6

Pasningsferdighet
Pasning og bevegelse. Sørg for å arbeide med bevegelse før og etter pasning. Lær spillerne å skape vinkel til pasning. NB! Sørg for å gjennomføre øvelser i kamplikt tempo.

7

Forsvarsspill
Øve på rollen som 1 forsvarer. Viktig å fokusere på hvordan man skal gå i press med sikring, sidestilling og lede angriperen. Vi ønsker ikke ryggende forsvarere, men forsvarer som tar rom og vinner ball.

8

Forsvarsspill
Her skal vi arbeide med relasjonen 1 og andreforsvarer. Hvordan er avstanden mellom 1 og andre forsvarer. Når og hvordan bytter man roller (1 til 2 forsvarer). Hva prioriterer man å forsvare, hva ønsker man å oppnå?Fokus: Beskytte mål, skape defensivt overtall, vinne ball.

9

Angrepsspill

Individuelt og nærrelasjonelle ferdigheter. Utnyttelse av rom foran ballfører (for ballfører selv og spillere nærmest ball). Fokus på valget til spilleren, være nøye med å trekke fram gode løsninger og rettlede mot rette valg.

10

Ferdighetspass og turnering

Ny gjennomføring av ferdighetspasset, har det blitt progresjon? Hva skal de arbeide videre med?

Mestring på eget nivå

Vi ønsker å legge til rette for mestring på eget nivå. Dette vil si at alle våre deltakere skal få utfordringer tilpasset sitt eget nivå. Vi ønsker å holde våre deltakere i flytsonen og han en balanse mellom utfordring og mestring.

I 2016 vil ØHIL-akademiet følge skoleringsplanene til NFF. Dette er en plan med 24 temabaserte økter som sikrer progresjon og kontinuitet i treningshverdagen. Dette er et program som er utviklet av Norges Fotballforbund, og klubber som Rosenborg og Tromsø benytter dette til daglig i sine akademier.

Transport:

Vi henter alle barna på skolen de hver dag. Under finner dere busstidene for de ulike skolene:

Jar skole 14.25 ved busstoppet utenfor skolen

Grav Skole 14.30 i Grav skolevei

Steinerskolen 14.35 i krysset ved innkjørsel

Eikeli Skole 14.40 busstoppet på nedsiden av skolen

Bekkestua Skole 14.50 på parkeringsplassen ved nye Nadderudhallen

Hosle Skole 14.55.

Vi sender med Marius Fjeld på bussen slik at vi sikrer at aller er med. Han får med seg en liste over de som skal være med fra de ulike skolene. Vi henter barna på skolen og kjører de til banen på Hosle, dere må selv hente barna på DnB Arena etter endt økt.
For at vi skal sikre en trygg hverdag for alle på akademiet er det viktig at jeg får beskjed om noen ikke skal delta på akademiet. Om dette er tilfellet kan dere sende en tekstmelding til meg på 99546863.

Det er viktig at de kler seg til å være ute. Godt og varmt tøy. Alle skal ha utstyr som gjør at de kan gjennomføre trening. Det viktigste her er fotballsko. Send også med et ekstra par sokker slik at de kan bytte disse etter økt, da holder de bedre på varmen.

ØHIL-akademiet filosofi og tankemåte

Vi ønsker å tilrettelegge for mye fotballaktivitet for den enkelt spiller. Det er individuell ferdighetsutvikling som står i sentrum. Derfor har vi følgende retningslinjer i våre økter:

   1. Hver øvelse skal ha som hensikt å fremme flest mulig repetisjoner for hver enkelt spiller.
   2. Vi deler opp mindre grupper i gjennomføringen av sekvenser for å unngå kø.
   3. Vi spiller smålagsspill med maks 5 mot 5 for å sikre høy aktivering av enkeltspillere også i spill.
   4. Akademiet er en plass for læring, og vi jobber med å holde fokus på alle spillere.
   5. Fotball er GØY, og trivsel går fremfor spisset utvikling.

Hvis dere har spørsmål angående akademiet kontakt:

Tor Haddal – tor@ohil.no