• Hovedstyret

      Hovedstyret i ØHIL

      I tillegg til at alle våre idretter har sine egen styrer, har klubben et hovedstyre som har det overordnede ansvaret for driften av klubben mellom årsmøtene. Vi har en god struktur på disse møtene, og et stort fokus på åpenhet. Derfor er alle hovedstyrets protokoller fra 2008 offentliggjort her på www.ohil.no.