Årsmøte ØHIL bandy 6.mars kl 18.00

ØHIL bandy inviterer til årsmøte (utvidet styremøte) 6. mars kl 18 på klubbhuset.

Agenda

  1. Godkjenne innkalling
  2. Gjennomgang regnskapet for 2018
  3. Gjennomgang av ØHIL bandyårsmelding 2018
  4. Aktivitetsavgifter 2019
  5. Gjennomgang budsjettet for 2019
  6. Behandle idrettens planlagte aktiviteter i 2019 (årshjulet)
  7. Eventuelt/ spørsmål fra salen