Behovet til Fotball

ØHIL fotball er en av de mest omfangsrike fotballklubbene i Norge målt i antall lag og spillere

ØHIL Fotball har som en del av sin strategiplan utbygging av flere kunstgressbaner. Et av tiltakene er å utvikle Hosle grusbane til en kunstgressbane. Planlegging av et slikt tiltak skjer i idrettslagets regi og i takt med de pågående vurderinger av et kunstisanlegg på Hosle.

ØHIL Fotball er en av de mest omfangsrike fotballklubbene i Norge målt i antall lag og spillere. Til sesongen 2016 stiller klubben 139 ulike lag i seriespill og Oslomesterskapet. Lagene utgjør til sammen nesten 1400 spillere som skal utkjempe 1164 hjemmekamper.

ØHIL disponerer kunstgressbane på Jarmyra og to kunstgressbaner på Hosle (Hosle kg 7ér og DNB Arena). Dekningsgraden ligger langt under behovet, noe som gjør at det kun er 33 % av kampene som er berammet på kunstgress sesongen 2017. De øvrige er berammet på grusbanene på Jarmyra, Eikeli, Hosletoppen og på Hosle. Og i tillegg benyttes gressfeltet på Jarmyra fra midten av mai og så fremt forholdene tillater det (Jarmyra gressfelt stenges i tilfelle mye nedbør).

Diagrammet under viser fordelingen av de berammede kretsseriekampene og kamper i Oslomesterskapet sesongen 2017.

Manglende kapasiteter og mangelfulle fasiliteter er en sterk begrensning med tanke på å utvikle fotballen og i forhold til kunne nå de målsettinger som er nedfelt i de sportslige planene. I tillegg har vi situasjonen på treningssiden der forholdet på mange måter er vanskeligere enn dekningsgraden for kampene fordi tettheten av lag som trener samtidig på kunstgress blir alt for stor, i tillegg til at særlig de yngre lagene tildeles treningstider på grusbanene.

Det svært uheldig at klubbens dekningsgrad hva angår kunstgress er så lav som 33 % i kampsesongen. Dette går særlig ut over den tidlige fasen der spillere, foresatte og trenere skal finne seg til rette i fotballmiljøet enten det er for å spille kamper eller å gjennomføre treninger som skal bidra til å heve klubben rent sportslig. I tillegg mangler idrettslaget et anlegg med bane som tilfredsstiller fysiske minstemål for senior elite spill.