Tilbake til ØHIL fotball – støttesider

1 Kontaktpersoner

Se her for kontaktpersoner og deres roller.

2 Rollebeskrivelser

Når årgangen har bekreftet sin liste over aktive spillere, vil de få tildelt årets nye drakter!

ØHIL fotball er organisert med hovedvekt på frivillig innsats fra foreldre/foresatte. For å fordele oppgavene, har vi rundt hvert lag et sett med roller som skal dekkes. På den måten blir ansvaret fordelt, og klubbens administrasjon har direkte kontaktpunkter når informasjon skal gis. Erfaringsmessig vet vi at årganger med mange involverte voksne er svært viktig for å kunne tilby et bra opplegg, med ambisjonen om å beholde flest mulig, lengst mulig. Det anbefales derfor at det fra år til år gjøres rokkeringer i ansvarsrollene.

Alle lagene som er tilknyttet klubben og påmeldt til seriespill og cuper, stiller med følgende ansvarspersoner:

Årgangsansvarlig
Koordinere årgang/klubb. Har ansvaret for tilrettelegging, kommunisere behov for treningstider, og påse at alle rollene rundt laget dekkes. Årgangsansvarlig har ansvaret for at alle som er trenere og lagledere (med et tillitsforhold til barn under 18 år) er innrapportert til klubben. (Administrasjonen følger opp at disse fremviser politiattest). Årgangsansvarlig er en administrativ rolle, med fokus på kommunikasjon på årgangen, med ØHILs øvrige idretter og med klubben. Krever ikke fotballkunnskap.

Sportslig ansvarlig
Ha det overordnede sportslige ansvaret for årgangen. Organisere årgangens spillere på lag/treningsgrupper etter gjeldende retningslinjer. Koordinere øvrige trenere og følge opp og lede eventuelle ungdomstrenere. Rollen krever fotballkunnskap.

Lagledere
Ansvaret for å følge opp laget i forbindelse med kamper og cuper. Har ansvaret for det praktiske knyttet til kampavviklingen – som innsending av kamprapport. Krever ikke fotballkunnskap. Det skal brukes elektroniske kamprapporter for alle lag fra 13 år og eldre. Dette betyr at troppen til kampene må registreres senest 3 timer før kamp, og hjemmelaget må ta en utskrift med på kampen. Se veiledning for trenere/lagledere for opplæringsmateriale.

En ny oppgave for lagledere fra og med 2017 er kampvert. Dette er noe vi ønsker at alle lag skal ha på våre hjemmekamper. Kampvert er en person som vil være motstanderlag og dommeres kontaktpunkt når de kommer på besøk hos oss. Dette kan være en personer eller et team med personer som rullere på oppgaven. Les mer om kampvert her

Trenere
Hovedtrenere og hjelpetrenere. Hovedansvaret for treninger og kampledelse, følge klubbens trenermanual og delta på trenerforum i klubben. Alle trenere oppfordres til å ta relevante trenerkurs (ØHIL fotball betaler kostnadene til dette).

Listeansvarlig
Sørge for oppdaterte lister for laget; spillere og foreldre. Det sendes ut informasjon om når lister skal være klare.
Nytt av året er at alle spillere (deres foreldre) selv skal melde seg inn i klubben via Min idrett, hvis 13 år og eldre skal man benytte samtykkeskjema for overgang mellom klubber. Utmelding av ØHIL fotball / ØHIL gjøres via Min idrett alternativt ved epost til medlemskap@ohil.no. Drakter deles ikke ut før listene er komplette.

Utstyrsansvarlig
Dele ut/samle inn drakter til laget, samt bestille/hente bruksutstyr (baller o.l), dette fåes ved å kontakte sportslig administrator 
Utstyrsansvarlig får beskjed om når draktene til lagene kan hentes på klubbhuset. Alle drakter som deles ut, skal registreres pr spiller i skjemaet over aktive spillere.

Kampansvarlig
Sørge for at baner er merket opp og at mål er på plass til hjemmekampene og organisere kjøring til bortekampene.

Dommeransvarlig
Skaffe dommere til lagets hjemmekamper (for de kampene som OFK ikke har satt opp dommer). Det er alltid lurt å få en bekreftelse fra oppsatte dommere før kampstart (hvert år er det mange kamper der det ikke møter opp oppsatt dommer). Alle dommerregninger skal utbetales over nettbank. Dommerne skal benytte OFKs skjema for dommerregning. Utbetaling til dommerne overføres fra klubbkontoret senest 30 dager etter gjennomført kamp (forutsatt at alle opplysninger er oppgitt). Mer info om dette på støttesiden «Dommere».

Dugnadsansvarlig
Ansvarlig for årgangens dugnadsoppgaver slik de er definert i ØHIL fotballs dugnadsmatrise.

Økonomiansvarlig
Ny rolle fra og med 2017 for alle barne, ungdoms- og seniorlag. Ansvarlig for eventuelt lagkonti. ØHILs hovedstyre vedtok 27.oktober 2016 nye regler for bruk av lagkonti, økonomiansvarlig plikter å sette seg inn i disse. En mer detaljert veiledning vil bli utarbeidet av ØHIL fotball.

Klikk for å gå til toppen!

3 Seriespill

I ØHIL fotball melder vi på lag til seriespill det året de fyller 8 år. Yngre lag deltar kun på cuper og samarbeider med naboklubber om ulike kamparrangementer.

Årsklassene 6-7 år spiller 3`er -fotball

Årsklassene 8-9-10 år spiller 5’er-fotball

Årsklassene 10-11- 2 år spiller 7’er-fotball

Årsklassene 12-13 år spiller 9’er-fotball

Fra 14 år  til senior, er det primært 11’er-fotball (mulighet for å melde på 7’er)
Veteranklassene for menn og kvinner spiller 7’er-fotball

Klikk for å gå til toppen!

4 Dugnadsansvar og fordeling

Alle årganger har ansvar for forskjellige dugnadsaktiviteter i løpet av et fotballår.
ØHIL fotballs dugnadsmatrise viser hvem som gjør hva.

Klikk for å gå til toppen!

5 Prinsipper for fordeling av treningstider, sommer

Gjennom sesong disponere ØHIL-fotball følgende anlegg:

  • Ferd Arena Hosle
  • Hosle kunstgress
  • Jarmyra kunstgress
  • Bekkestua kunstgress
  • Eikeli kunstgress
  • Grav Skole kunstgress
  • Jarmyra gress
  • Per Berg Arena Hosle gress
  • ØHIL-skogen kunstgress
  • Hosletoppen grus

Føringer for tildeling av treningstid:
Det er begrenset tilgang på kunstgressbaner og vi legger derfor følgende prinsipper til grunn for tildeling av treningstider på disse arenaen.

 1. Nivå (elite til bredde)
 2. Alder (eldst til yngst innen ungdom- og barnefotballen)

Merk at det også vil bli tatt hensyn til at yngre årganger ikke trener for sent på kvelden. Grupper som ønsker å trener 3-4 ganger må belage seg på å gjennomføre en av øktene i helg. Årganger som er veldig fastlåste på treningstidspunkt og dager risikerer å ikke få tildelt alle sine ønsker.

Kamper går foran trening:
Oslo fotballkrets disponere våre anlegg til seriekamper. Dette er noe vi som klubb ikke kan påvirke og det kan medføre flytting av trening til andre flater hvis det forekommer kollisjoner.

Ikke benyttet treningstid:
Tildelte treningstider som ikke benyttes må av trener/årgangsansvarlig rapporteres inn til Anders Hille Stadheim på anders@ohil.no. Ved avvik fra dette kan laget risikere å miste treningstidene sine.

6 Prinsipper for fordeling av treningstider, vinter

Gjennom vinteren disponerer ØHIL fotball primært Ferd Arena Hosle, men vi har også noen tider i Gjønneshallen/ Bærum idrettspark. I tillegg har vi tider i nærliggende gymsaler. Det er svært begrenset tilgang på bane og vi legger derfor følgende prinsipper til grunn for tildeling av treningstider.

1) Nivå (elite til bredde)
2) Alder (eldst til yngst, merk at menn veteran, 2.div menn, 3.div kvinner og kvinner 7er ikke prioriteres foran ungdom)

 • Grupper som ønsker å trene 3 ganger må belage seg på å gjennomføre en av øktene i helg.
 • Årganger som er veldig fastlåste på treningstidspunkt og dager risikerer å ikke få tildelt alle sine
  ønsker.
 • Banestørrelse blir tildelt etter antall spillere som betaler vintertreningsavgift, og kan dermed
  reduseres etter kontroll av betalt avgift.

Treningskamper i vinter
På Ferd Arena Hosle vil det bli satt av tid til treningskamper. Om man ønsker treningskamper bookes disse fortløpende ved forespørsel per epost til anders@ohil.no, det blir satt av 90 minutter pr kamp.

Ikke benyttet treningstid
Tildelte treningstider som ikke benyttes må trener/årgangsansvarlig rapportere inn til anders@ohil.no. Ved avvik fra dette kan laget risikere miste treningstidene sine.

Spesielt om lag i barnefotballen
I utgangspunktet henviser vi til ØHIL-akademiet for barnelagene.
For 12,11 og 10-årslag (kommende sesong) åpner vi opp for treninger i gymsaler i den grad det er kapasitet og det ikke kolliderer med andre idretter i ØHIL. Det åpnes også opp for trening på Ferd Arena hvis lagene kan trene før kl 17 og eller hvis det er ledig kapasitet lørdag/ søndag.

Ved ytterligere ledig kapasitet på skolene åpnes det opp for enda yngre lag.

Før/ etter frost er det selvfølgelig mulig å booke våre andre kunstgressbaner, dvs. Bekkestua, Hosle og Jarmyra kunstgress. Tider her kan bookes fra 15.11. Det er lys på disse banene så lenge de er i bruk. Treninger på disse anleggene vil ikke bli fakturert vintertreningsavgift.

7 Bestilling av utstyr

For bestilling av nytt utstyr eller påfyll trykk her

8 Deltagelse på cuper

Retningslinjer cupdeltakelse i ØHIL

Klikk for å gå til toppen!

9 Overganger mellom klubber

Spillere som har ved kalenderårets begynnelse har fylt 12 år, må fylle ut overgangspapirer for å kunne spille kamper for ny klubb. Under er linken til NFFs sider, der informasjon om overganger, samt de ulike skjemaene som skal fylles ut finnes.

Alle nye spillere i klubben må signere på det nye «Samtykkeskjemaet» og en scannet kopi til ØHIL Fotball.

Det må påregnes noe saksbehandlingstid, og for å få fortgang i en overgang er vi avhengige av tidligere klubb. Det er derfor lurt å få papirene underskrevet så fort som mulig, slik at spilleren fortest mulig blir spilleklar.

Klikk her for Samtykkeskjema

Merk!! Overgangsvinduet for amatører i Norge stenger 10. september

Klkk her for NFFs overgangsreglement

Klikk for å gå til toppen!

10 Forsikring og lisens

Alle fotballspillere i ØHIL er dekket av NFFs grunnforsikring. Ved akutte skader anbefaler vi å ringe Idrettens skadetelefon – tlf 98702033. Les mer om hva du gjør ved fotballskade her.
Idrettsforsikring – en veiledning som gir informasjon om det du trenger å vite

Klikk for å gå til toppen!

11 Flytting av kamper

Både for ØHIL fotball og Oslo Fotballkrets er det en stor fordel med så få forandringer i kampoppsettet som mulig. Slike endringer påvirker mange; eget lag og motstander, lag som har oppsatte treningstider osv. Men av og til er det en nødvendighet, og da skal alltid disse retningslinjene følges;

Endringer i ungdoms-/seniorfotballen

 • Gå inn på ønsket bane og se om det er oppsatte kamper på ønsket tidspunkt (linker til alle våre anleggs kamper ligger i kamp- og treningstidoppsettet)
 • Ikke avtal kamptidspunkt som kolliderer med oppsatt treningstid, ellers må involverte lag varsles, men dette må vi prøve å unngå, da mange lag kun har én trening i uken
 • Få godkjenning fra Sverre Nordby (sverre@ohil.no) om at ønsket tid kan brukes
 • Avklar dette med motstander/evt dommer (primært pr mail)
 • Benytt skjemaet under til å søke om omberamming
 • Husk å gi beskjed til evt oppsatte dommere. Se Oslo Fotballkrets’ skjema for flytting av kamper 

For hver omberamming vi må gjøre, blir vi fakturert med et gebyr på kr 600,- fra Oslo Fotballkrets.

Hosle kunstgress benyttes kun til avvikling av seriekamper i 9er fotball.

Endringer i barnefotballen

 • Gå inn på ønsket bane og se om det er oppsatte kamper på ønsket tidspunkt (linker til alle våre anleggs kamper ligger i treningstidoppsettet)
 • Ikke avtal kamptidspunkt som kolliderer med oppsatt treningstid, ellers må involverte lag varsles, men dette må vi prøve å unngå, da mange lag kun har én trening i uken
 • Få godkjenning fra Sverre Nordby (sverre@ohil.no) om at ønsket tid kan brukes.

Klikk for å gå til toppen!

12 Aktivitetsavgifter

ØHIL fotballs aktivtetsavgifter fastsettes av fotballstyret, med det formål at den i størst mulig grad skal gjenspeile det reelle kostnadsbildet.

Aktivitetsavgiftene skal dekke:

Felleskostnader for ØHIL fotball:

 • ØHIL fotballs administrasjon
 • Anleggsutvikling og vedlikehold
 • Trener/dommerkurs

Kostnader knyttet til den enkelte årgang/det enkelte lag

 • Trenerkostnader
 • Utstyr
 • Cup- og seriepåmelding
 • Dommerkostnader
 • Bruk av anlegg

Se mer informasjon om aktivitetsavgiftene i ØHIL i denne saken.

Klikk for å gå til toppen!

13 Lagkonto – Innsamling fra spillere/foreldre (gjelder alle idretter)

Hovedstyret vedtok i sak 59/2016 begrensninger i privat innsamling av penger for betaling til reiser, arrangementer og utstyr. Innsamling for en gruppe kan ikke være høyere enn kr. 500,- pr person pr. sesong, og ikke mer enn totalt kr. 40.000,- for en gruppe.

Rutine for lagkonti er beskrevet her

Klikk for å gå til toppen!

14 Spilleregler

Spilleregler og retningslinjer for barn, ungdom og voksne.

Vi følger NFFs retningslinjer: spilleregler

15 Politiattester

Alle er trenere i ØHIL Fotball skal ha gyldig politiattest.

Klikk her for klubbens håndtering av dette, og for søknadsprosedyre

Klikk for å gå til toppen!

16 Kvalitetsklubb, Fair Play, kampvert og ernæring

Våren 2017 ble ØHIL fotball sertifisert som Kvalitetsklubb.

Kvalitetsklubb er et konsept som er retningsgivende for utviklingsarbeidet som gjøres i klubben og som skal sikre et godt samarbeid med Oslo fotballkrets og Norges fotballforbund.

NFF har introdusert kriterier på tre nivåer som basis for god kvalitet i klubben. Dette bygger videre på «klubben som sjef»-filosofien, og stiller krav til en helhetstankegang og klare strukturer.

Fair Play

Fair Play er viktig for ØHIL fotball og vi ønsker at trenere og ledere skal følge retningslinjene til NFF.

Sportslig utvalg er vårt Fair Play organ og håndtere hendelser i klubb.

Les mer om Fair Play her: Om Fair Play

Kampvert

Les mer om kampvert her: Kampvert i ØHIL fotball

Ernæring

Som kvalitetsklubb så har vi valgt ut ernæring som tema for 2018.

Temaet ble gjennomgått på årgangsmøter våren 2018 og det forventer at det tas videre til  årgangen, både ledere og spillere.

Klikk for å gå til toppen!

17 Klubbsamarbeid

ØHIL fotball har ikke noe formelt samarbeid med noen klubber. Samtidig er vi opptatt av et godt omdømme og ønsker å opptre ryddig, spesielt ovenfor klubbene i vårt nærmiljø.

ØHIL fotball er åpne for at spillere fra andre klubber hospiterer hos oss, spesielt dersom det kan være et tilskudd for spillerens utvikling basert på tilbudet i egen klubb. På samme måte ønsker vi at spillere som trenger ytterligere utfordringer enn de kan få i ØHIL til å hospitere i andre klubber. Ved slike tilfeller følger vi gjeldende retningslinjer.

18 Strategiplan ØHIL fotball

Strategiplanen til ØHIL fotball utarbeidet i 2017 finner dere her

Klikk for å gå til toppen!