ØHIL Idrettspark tilgjengelig for publikum!

En bane for alle!

Gjennom en ny Hoslebane med kunstgress og kunstis vil vi naturligvis få bedre forhold for organisert aktivitet. I vårt nærområdet er Hoslebanen en bane for alle, og særlig om vinteren kryr det av naboer, barn og voksne på isen. Gjennom dette prosjektet har det hele tiden vært viktig å fremheve at en bedre bane også skal komme nærmiljøet tilgode. Både fotball og bandygruppen i ØHIL vil sette av publikumstider på banen. For begge idrettene vil det være størst mulighet for å lage publikumstider i helgene, men bandygruppen vet at banen også er svært populær for uorganisert aktivitet om vinteren og vil legge opp til at det er plass til alle på banen så langt dette vil la seg gjøre. På dagtid skal banen være åpen og tilgjengelig for alle skolene i nærområdet som bruker denne i dag. Vi er trygge på at vi skal klare å å tilby bedre forhold også for uorganisert aktivitet.