Det er nå eller aldri – vi mangler 302.000kr til 16.oktober!

Innsatsen fra nærmiljøet og samarbeidspartnere har til nå vært formidabel, men vi er ikke i mål

oppdatert 16.10.17

Innsatsen fra nærmiljøet og samarbeidspartnere har til nå vært formidabel. Vi er ikke i mål, men har fortsatt sjansen til å få det til! Klubben ønsker å utvikle ØHIL idrettspark med en kombinert kunstgress og kunstisbane. Alle står bak dette, men økonomien blir avgjørende. Vi mangler nå kun 302.000kr før 16. oktober for å gå videre med en søknad om realisering i perioden 2019-2022.

Hovedstyret vedtok 15.11.16 en milepælsplan for fremdriften av prosjektarbeidet. Målet var at vi grunnleggende skulle realitetsbehandle mulighetene for et kunstgress og kunstisprosjekt. Den siste milepælen (nr 6) var en innsamlingsaksjon. Det var viktig å komme i gang med innsamling for å vise at det var interesse for å ha is på Hoslebanen om vinteren. Det ble i hovedstyret 16.02.17 vedtatt et mål for milepæl 6, beløpene som er satt som mål for innsamlingsaksjonen er retningsgivende, og ikke nødvendigvis absolutte. Beløpene var foreslått av prosjektgruppen som følger:

 • Vi samle inn 2,5 millioner før 20 juni 2017 fordelt på:
  • 2 millioner i innsamling
  • 0,5 millioner i økt medlemskontingent i ØHIL
 • Innen søknadsfristen skulle ytterligere 0,5 million være på plass.
 • Sum: 3 millioner innen 1.november 2017

Ambisiøst, men nødvendig for å kunne gå videre med prosjektet. Prosjektet er det desidert største i klubbens historie. Milepælsplanen som krever minimum 3.0 MNOK i innsamlede midler er lagt for å gi et godt grunnlag for et søknad og det videre arbeidet. Uten et godt grunnlag vil videre arbeidet med kommunen, sponsorer og stiftelser være svært vanskelig. Med 3 millioner innen søknadsfristen vil klubben godkjenne prosjektet og at vi kan søke om anlegget som har en estimert total entreprisekostnad på ca 30 millioner. Se mer om finansieringen og kostnadene her.

Status før sommeren var at vi hadde samlet inn ca 1,4 millioner, men at det fortsatt var usikkert om økningen i medlemskontingenten gav 0,5 millioner. Det var også flere pågående prosesser for å skaffe flere penger. Siden det var prosesser pågang som ikke kunne avklares før sommeren vedtok hovedstyret den 22.juni.17 og utsette beslutningen.

Etter hovedstyretmøte 11.september ble det klart at disse prosessene fortsatt ikke er helt avklart. Det jobbes på mange området med å skaffe nødvendige midler for å kunne sikre en god søknad. Beslutningen om vi skal søke eller ikke ble derfor utsatt og er nå berammet til 16.oktober.

Det betyr at prosjektet lever videre, men er avhengig av din hjelp.

Status nå er følgende:

 • Vi har samlet inn 1.384.049 kr gjennom andeler, dør til dør, vipps og sponsorer.
 • Vi har fått større bidrag og sponsorer på 950.000 kr
 • Økt medlemskontingent har gitt oss 363.300 kr
 • Vi mangler: 302.651 innen 16.oktober

Klarer vi dette kan vi søke om prosjektet. Selv om vi søker er det fortsatt er det mange usikkerhets momenter, men det vi er sikre på er at fotballgruppen har et behov for kunstgress, og dette prosjektet kommer før eller siden. Bandygruppen har behov for is, og nærmiljøet krever is på Hoslebanen. Hovedstyret har forsikret om at det skal være is på Hoslebanen.

Det blir ikke is på Hoslebanen uten av bandygruppe. Det er bandygruppen som på dugnad legger isen hvert år, og som i større og større grad vedlikeholder og passer på den. Kommunen er en god medhjelper, men uten en bandygruppe blir det ikke is på Hoslebanen.

Med klimaendringene og mildere vintre blir det vanskeligere å legge is, kanskje ikke i år, eller i neste år, men flere år frem. Det har vært is på Hoslebanen siden 1988 – altså i snart 30 år. Om det er is på Hoslebanen de neste 30 årene, avgjøres NÅ. Det handler ikke om denne vinteren, eller neste vinteren, det handler om de neste 30 årene.

Skal vi unngå store lånekostnader bør vi skaffe enda mer, så mye som mulig, helst totalt 5 millioner totalt før byggestart. Det jobbes det for. Vi har flere prosesser i gang, men du kan fortsatt bidra. Kjøp andeler, få inn bedriftsponsorer, spill lotto, eller hør med din rike onkel om han finnes.

Kontonummer for innbetaling til prosjektet: 1503.74.53711