ØHIL Fotball søker nye trenere fra august og fra november 2022

ØHIL Fotball har stadig mer etterspørsel fra våre medlemmer, og vi trenger nye trenere, både på heltid, deltid og på engasjement.

ØHIL Fotball søker etter trenere i følgende roller:

– Trener i barnefotball 7-11 år (20-50 % med kjernetid kl 13-16) – mer info her

– Ungdomsansvarlig jenter (20-50 % med arbeidstid i tidsrommet 16-21) – mer info her

– Hovedtrener/årgangsleder ungdom (25 % med arbeidstid i tidsrommet 16-21) – mer info her

– Trener for ungdomslag (engasjement kveld to-fire treninger pluss kamp) – mer info her

– Hovedtrener menn senior (engasjement kveld med to-tre treninger pluss kamp – mer info her

– Administrative oppgaver kan også legges til for trenere som vil ha en større stilling og behersker kravene til dette.

Evnen til å engasjere mennesker rundt deg er det mest sentrale i alle roller. For oss handler det om hvordan du gir spillerne trygghet og hvordan du inspirerer dem til å lære og yte maksimalt av det de kan. Dette erfarer vi at over tid gode mestringsopplevelser og best læringseffekt.

Hvis man kombinerer flere de overnevnte rollene, er det mulig med 50-100 % stilling. I så fall vil administrative egenskaper og kompetanse på klubbutvikling være viktig.

Søk ved å svare på spørsmålene i dette skjemaet.

Om Øvrevoll Hosle IL (ØHIL)
ØHIL Fotball har en av Norges største fotballavdelinger med ca 1600 spillere. Klubben holder til i Bærum og klubbhuset er ved Hosle skole. Vi har åtte heltidsansatte trenere, og i tillegg mange trenere i store og små deltidsstillinger og på engasjement.

Vårt damelag spiller i 1.divisjon og har ligget i toppen der de siste årene. ØHIL ble som en av tolv norsk klubber utnevnt av NFF som kraftsenter og utviklingsklubb i 2019. Vi har flere landslagsspillere i klubben. ØHIL Fotball er kjent for sin store jenteavdeling med ca 700 aktive jenter.

På herresiden spiller A-laget i 6.divisjon, og vi ønsker å komme oss oppover gjennom å bygge en god utviklingskultur på A-laget. ØHILs herrelag spilte i 3.divisjon for noen år siden. Vi har mange ivrige spillere i yngre rekker, og vi ønsker å være en utviklingsklubb som ser hver enkelt.

Vårt overordnede mål vil alltid være å skape gode mennesker og borgere. Vi i Øvrevoll Hosle IL skal bidra og støtte opp under barn og unges oppvekst og skape gode minner og verdier som tas med videre i livet. Med både bredde og topp, frivillige som ansatte, skal vi alltid være gode rollemodeller og forbilder.

Anlegg

Klubben har forbedret anleggssituasjonen betraktelig, og fra august 2022 har vi følgende:

Anlegg sommerstid:
– Tre kunstgress ellever
– Tre kunstgress nier
– En kunstgress syver
– Gressfelt med baner til barnefotball

Anlegg vinterstid:
– Ellever med undervarme
– Nier som blir brøytet og saltet, men uten varme
– Utvalgte tider i to nierhaller (Gjønnes og Bærum Idrettspark)
– Gymsaler på lokale skoler

Søknadsfrist: Fortløpende og senest 1.september 2022

Oppstart: Kan være både fra 1.september og utover høsten.

Kontakt sportssjef Bjørn Frode Strand på bjorn.frode@ohil.no eller mobil: 92 81 78 90 for spørsmål.