Administrasjon

Daglig lederSverre Nordby905 55 934
IdrettskoordinatorTorunn Kvitli980 34 379
ProsjektkoordinatorTommy Rognstad915 17 226
KlubbsekretærHanne Harsem960 11 840
Sportssjef fotballBjørn Frode Strand928 17 890