Sommerskiskole

ØHIL langrenn inviterer til sommerskiskole

Etter en fantastisk snørik vinter og med stor deltagelse på treninger og renn, er det med stor glede vi kan fortelle at vi er godt igang med planleggingen av et godt tilbud til de eldste årgangene for sommerhalvåret også.
Krisehåndtering

Beredskapsplan for ØHIL

Det er nå utarbeidet egen Beredskapsplan til hjelp for ansatte, medlemmer, trenere eller andre frivillige i ØHIL. Vi håper at den aldri skal tas i bruk, men det er viktig for klubben å ha et system for håndtering av alvorlige hendelser.