Treningstider:

Oppstart sesongen 2018/2019 er onsdag 7. november. I perioden november og desember kjører vi barmarks- og halltrening i Jarmyra Idrettsbarnehage (Bærumsveien 126, 1358 Jar) kl 1830-1930, frem til vi starter med utetrening i  Krydsbybakken i Lommedalen fra januar kl 1830-2000.

Klikk for å gå til toppen!