Treningstider og booking av hall

Informasjon om treningstider og booking av hall finner du her.

Hallansvar:

Her ligger diverse dokumentbeskrivelser knyttet til arrangement og drift av Hoslehallen.

– Oversikt over kamper som spilles i hoslehallen
– Hvem er hallansvarlig sep-des 2018
– Inforamasjon/sjekkliste til hallansvarlig
– Brukerveiledning for adgangskontrollsystem
Rutiner for låsing av hallen
– Trenere og tilsyns vaktens oppgaver
– Informasjon/hvordan rydde kiosken
– Brukerveiledning kassasystem (ligger i kiosken)
– Rutine for utbetaling til dommere
– Rutine for bruk og rensing av kaffetrakter
– Rutine for vasking av parkettgulv i hoslehallen
– Instruks gulv-vaskemaskin

Nyttig for spillere:

Her finner du nyttig informasjon knyttet til våre spillere.

Nyttig for trenere:

Her finner du nyttig informasjon knyttet til våre trenere.

Sportslig plan for ØHIL Håndball

Nyttig for oppmenn:

Her finner du nyttig informasjon knyttet til våre oppmenn.
oppmannoppgaver – oppdatert 1.september 2016
oppmannmote_28sep2016_endelig
Hvordan omberamme kamper

Nyttig for dommere:

Her finner du nyttig informasjon knyttet til våre dommere.
Banedagbok Hoslehallen
Dommerdagbok for ØHIL-dommere.
Dommerdagbok (intern lenke) for ØHILs barnekamper
*Dommerdagbok (intern lenke) for ØHILs J11- og barnekamper*
*Dommerdagbok for ØHILs J11 kamper*
Facebook -Dommerkontakter i region Øst
Facebook -Håndballdommere, region Øst
Facebook -ØHIL håndballdommere
NHF Region ØST -Utdanningsløpet
NHF Region ØST -Dommerkontakter
NHF Region ØST -Kurstilbud
NHF Region ØST -Utviklingsmiljøer
NHF Region ØST -Utdanningskalender

Nyttig for foreldre:

Her finner du nyttig informasjon knyttet til våre foreldre.