De innledende treningene vil foregå som en gruppe, utover i sesongen vil vi se an om det er en fordel å dele gruppen etter ferdigheter.