Aktivitetsplan for Allidretten

Det er nå utarbeidet felles aktivitetsplan for Microgym, Barneidrett og Idrettsskole. Planen finner du på Klubbsidene under A-Å.

Allidretten har nå fått egen aktivitetsplan som beskriver hvordan Microgym, Barneidrett og Idrettsskolen blir gjennomført i ØHIL. Planen omhandler også informasjon om ØHIL-land, ØHILs mål og verdier, samt Idrettens barnerettigheter. Alle som driver med barneidrett skal ha en utviklingsplan for å sikre størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring så utviklingsplanen beskrives i planen.

For å drive med Microgym og Barneidrett er vi helt avhengig av frivillige foreldre som Aktivitetsledere, og denne rollen finner du omtalt. ØHIL starter opp med ny Idrettsskole fra høsten 2018 hvor idrettenes trenere skal stå for gjennomføringen av øktene.
Viktigheten av politiattest for aktivitetslederne, og hvordan barna er forsikringen under aktivitetene kan du også lese om.
Vi har mange anlegg i ØHIL-land og de blir kort presentert, og til slutt i aktivitetsplanen omtales påmelding til Microgym, Barneidrett og Idrettsskole og medlemskap i ØHIL.