Ansvarlig anlegg


Ansvarlig anlegg er vår representant i anleggsutvalget. Han/hun sikrer fotballens interesser for klubbens fremtidige anleggsplaner. Denne personen er også tilstede i fotballstyret.

Oppgaver

Skal fremme fotballens anleggsbehov og interesser til klubben via anleggsutvalget.

Skal rapportere om status på våre anlegg, og kartlegge behov og kapasitet.

Skal rapportere om status for klubbens anlegg til fotballstyret.