• Korona

    Korona – Felles informasjon for alle idretter

    På denne siden vil all gjeldende informasjon om ØHILs håndtering av Korona-viruset ligge. Alle idretter og ledere skal forholde seg til det som ligger her, og kommunikasjon med utøvere og foreldre skal henvise til denne artikkelen.
  • Anlegg

    Forandringer på Jarmyra

    Det siste året har det skjedd mye på Jarmyra, som mange har lagt merke til. Nå åpner gressbanene og her kommer en oppdatering på status!