Mange barn og unge trenger fosterhjem – interessert?


Fostermor Mona og konsulent Senad vil være til stede på Fotballens dag, lørdag kl. 10-14.

De vil svare på spørsmål og gi informasjon om det å være fosterhjem..

Neste informasjonsmøte i Sandvika 28.09.2016. Velkommen!

For mer informasjon se vår hjemmeside www.fosterhjem.no