Betaling av vintertreningsavgift fotball

Viktig informasjon om betaling

Første november starter vintersesongen i ØHIL fotball, og den varer til og med 31.mars. Vi har fått noen innspill på treningstidene og det vil jobbes med dette de nærmeste dagene, oppdatert informasjon distribueres så fort det er klart til lagledelsen for den enkelte gruppe.

Mens vi fakturerer den vanlige aktivitetsavgiften via Min idrett, har vi for vintertreningen valgt superinvite.no (nytt av året!)

Hvorfor gjør vi dette?

  • Ikke alle spillere trener om vinteren, noen prioriterer andre idretter i vintersesongen og deltar kun på enkelte av treningene, det er med andre ord vanskelig å få helt riktige lister for vintertreningen.
  • Det er kun de som trener i vinter som skal betale vintertrening (epost er sendt til alle fotballspillere født 2005 eller tidligere).
  • Å drifte et kunstgressanlegg om vinteren er dyrt, vi er derfor avhengig av at alle betaler sine treningsavgifter.
  • VIKTIG! Vi baserer oss på tillit, dvs at den enkelte foreldre/ spiller betaler for riktig antall treninger pr uke og faktisk betaler innen fristen!
  • Frist for betaling er 10.november . UTVIDET FRIST 19.11.2017

Satser (aktiviteter pr uke):
Trening 3 ganger eller flere: 1730
Trening 2 ganger: 1270
Trening 1 gang: 865

Klkk på denne linken for å betale.  

Ved fristens utløp vil vi sammenligne antall betalende spillere mot innmeldt behov, ved store avvik vil spillergruppen få treningstiden justert ned.
Et eksempel på hvordan du skal velge rett påmelding:
Min datter spiller på Jenter 2001. De trener 2 økter ute og en inne i gymsal = totalt 3 økter.
Da velger dere følgende dere tre økter eller flere, navn, epost og årgang må også legges inn.

 

Ta kontakt på fotball@ohil.no hvis du/dere har spørsmål.