Håndball Dommerkontakt jr. Lise Svendheim


Lise Svendheim er ny i ledergruppen 2015, og har tatt på seg ansvaret for barnekampledere og juniordommere. Hun sørger for at vi har dommere på plass til alle barnekampene i Hoslehallen