Håndball Økonomiansvarlig Aksel Wiberg


Aksel Wiberg. Styremedlem og økonomiansvarlig i gruppen. Holder styr på medlemsmassen, budsjett og lønn til juniortrenere.