Informasjon om vintertreningsavgift


Vi fakturerer nå vintertrening for ungdomsfotballen via Spond, som er en ny løsning for oss. Avgiften gjelder fra 1. november 2021 til og med påsken 2022.

Grunnen til at denne avgiften blir fakturert så sent er at dette som nevnt er helt nytt for oss – og at det i den anledning var mye som måtte gjøres/ordnes før vi endelig tok valget om å bytte betalingsløsning.

Nå skal altså treningsavgiften betales via Spond, og ikke via KlubbAdmin (NIF) slik som tidligere. Dette er etter tilbakemelding fra dere medlemmer om at foregående løsning var for lite intuitiv og at purringer og fakturaer ofte kom i søppelposten. I tillegg lå mange inne med utdaterte epostadresser. Nå vil betalingsvarselet komme direkte i Spond-appen.

Verdt å merke seg er at medlemskapet foreløpig skal betales via den løsningen, da vi per dags dato ikke har tilgang på de nødvendige verktøyene for å flytte dette over. Det skjer forhåpentligvis når 2023-medlemskap skal faktureres i januar 2023.

Alle som ligger inne i Spond-gruppene som spillere vil få betalingskrav. Det er noen tilfeller der foreldre/trenere/lagledere har lagt seg selv til som gruppemedlem, og vil da få et ekstra betalingskrav på lik linje med sin sønn/datter. Vi har tatt en runde og ryddet etter beste evne, men det er sikkert fortsatt noen som ligger inne som spiller og ikke administrator. Gi eventuelt beskjed til din årgangsleder dersom dette er tilfelle, så kan vi endre.

Avgiften er 1600 kroner for spillere som trener én til to ganger i uken, og 2500 kroner for spillere som trener tre eller flere ganger i uken. Er du usikker på hvilken avgift som skal betales, så avklares dette med årgangsleder/trener.

Dersom noen har vært mye borte fra trening på grunn av sykdom/skader, så kan delvis refusjon avtales med anders@ohil.no.

Husk at Bærum Kommune bidrar til å dekke treningsavgift for de som har behov for det. Dersom du ønsker at vi søker om fritidsstipend på vegne av ditt/dine barn, send en epost til anders@ohil.no der du gir oss samtykke til å søke om dette på dine vegne.

Siden dette er et nytt betalingssystem for både dere og oss, så ønsker vi gjerne tilbakemeldinger på hvordan dette fungerer/oppleves. Send eventuelt en epost til anders@ohil.no dersom du har tilbakemeldinger som kan være nyttig for oss.