Kvalitetsklubbansvarlig


Kvalitetsklubbansvarlig skal være klubbens pådriver inn mot krets og forbund i henhold til prosess vedrørende kvalitetsklubb.

 

Oppgaver som skal følges opp er:

  • Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets.
  • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.
  • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
  • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet.