ØHIL Fotball: Oppdatering på Korona 11.august

Fra 1.august er kamper i gang for barn og ungdom. Det er svært viktig at fotballen tar dette ansvaret og bidrar til å holde smittetallene nede. Vi håper selvsagt på oppmykning av seniorfotballen, og den beste måten for å få til det er å gjøre en veldig god jobb for barn og unge.

Håvard Hauge Haakonsen har laget en video som beskriver de viktigste reglene vi må ta hensyn til med for å holde smitten nede. Mikkel Mørch Sollie forklarer i videoen. Denne videoen tar for seg hvordan alle under 20 år gjennomfører kamper og treninger (OBS: Grupperegelen om 2-dagers opphold er oppdatert etter videoen ble publisert. Les oppdatering under).

Tusen takk til Håvard og Mikkel for veldig god jobb!

Det er viktig å starte med å si at smittevernsreglene om en-meters avstand gjelder. Det er kun i spillsituasjoner på trening og kamp det er unntak for en-metersregelen gitt at vi er dyktige på renhold og holder samme grupper.

NFF oppdaterer til enhver tid Korona-håndboka

Nedenfor vil du finne hvilke områder og hvilke roller som det er svært viktig å ta hensyn til.

Ved symptomer

Føler du deg syk, så bli hjemme og gi beskjed til din trener.

Kontakt

All form for kontakt skal altså kun skje i spillsituasjoner på trening og kamp. Dette betyr at gruppesamlinger, lagprater, sitte på innbytterbenken (må sitte med avstand), high fives, målfeiringer og annen fysisk kontakt utenfor spillsituasjoner regnes som unødvendig. Vi skal til enhver tid strekke oss mot å unngå kontakt utenom spillsituasjonene.

Koronavettkurset

Alle spillere født i 2007 og eldre skal så fort mulig gjennomføre Koronavettkurset som NFF har laget. Dere logger inn på minidrett.no, velger «kurs» og skriver Korona i søkefeltet. Da finner dere kurset. Alle trenere (evt lagleder) ber om at spillerne laster opp skjermbilde av at man har tatt kurset og legger det på spondgruppa til årskullet/laget.

Trykk her hvis du får problemer med innlogging eller annet.

Alle trenere og lagledere anbefales å gjennomføre dette kurset.

Grupper

Gruppestørrelser skal aldri være på mer enn 20 personer. Disse treningsgruppene skal være faste og vi skal alltid ha oppdaterte spond-arrangementer mtp hvem som er tilstede. På denne måten kan vi gjennomføre god smittesporing.

Det betyr at hospitering på ulike aldre og lag blir veldig krevende. Å trene sammen med andre skoler er utfordrende, men det går så lenge det er stabilt. Vi må ha mest mulig faste grupper, og da er det lurt at samme gruppe spiller kamp og trener sammen.

Hospitering mellom lag må kun skje hvis det er essensielt for gjennomføring av kamp. Hvis en spiller må hjelpe et lag anbefaler vi at man står over trening med hovedgruppen sin dagen etterpå.

Gjennomføring av hjemmekamper

På trening har vi god oversikt over hvem var tilstede med Spond-påmelding. Husk at alle må gjøre dette.

På kampene våre stiller også fotballforbundet strenge krav til dokumentering av hvem som var tilstede. I ungdomsfotballen har vi god dokumentering av spillere og støtteapparat gjennom tjenesten FIKS. Her mangler man bare tilskueroversikt. I barnefotballen har vi verken oversikt og spillere, støtteapparat eller tilskuere lagret noen steder. Vi skal løse god dokumentering mtp. eventuelle smittesporinger på følgende måte:

 • – KAMPVERT
  Absolutt alle hjemmekamper i regi av ØHIL Fotball skal ha en utpekt kampvert. Alle lag må sørge for å ha en kampvert blant foreldregruppen per kamp. Kampverten sørger for at tilskuere er adskilt fra spillere og trenerteam, samt at de står med 1 meters-avstand i tydelige avgrensede publikumsområder som kampverten selv kan definere. I tillegg følger kampverten opp at alle har registrert seg digitalt (se punktet under).
 • – REGISTRERING AV PERSONER VIA QR-KODE
  Alle kamparenaene til ØHIL Fotball vil ila de nærmeste dagene ha hengt opp plakater med QR-kode /lenke til registrering av tilskuere/støtteapparat/spillere via google skjema (se bilde nedenfor). På denne måten vil vi kunne spore tilbake hvem som har vært i kontakt med eventuelle smittede personer. Vi er pålagt å gjøre dette av regjeringen og fotballforbundet. I barnefotballen må alle som er på kamp registreres, og i ungdomsfotballen må alle tilskuere som ikke står i kamprapporten registreres (registrer deg hvis du er usikker). Vi lagrer dataen i 10 dager og ingen utenfor administrasjonen har tilgang til denne dataen.
  Det er viktig at man registrerer seg når man kommer til kampen, ikke i forkant.
Denne plakaten henger på alle anlegg der ØHIL spiller kamper.

Koronavettreglene

 1. Føler du deg syk, bli hjemme 
 2. En gruppe skal være fast over tid, anbefalt minimum en uke, og ha maks 20 spillere 
 3. Det bør være en leder til stede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til fotballens koronavettregler. 
 4. Ballen, kjegler og annet utstyr skal rengjøres jevnlig 
 5. Bruk av garderober er tillatt, forutsatt forsterket renhold av kontaktflater   
 6. Husk gode rutiner for håndhygiene 
 7. Barn og unge under 20 år kan kjempe om ballen, så lenge det er innad i faste grupper. 
 8. Alltid minst en meters avstand så lenge vi ikke spiller fotball. 
 9. Unngå unødvendig nærkontakt i form av high fives, jubling i klynge osv.
 10. Endringer av faste grupper kan gjennomføres etter et opphold i aktivitet på minst to dager