ØHIL Fotball søker koordinator på heltid

For å utvikle klubben videre ønsker vi å ansette en fotballkoordinator på heltid.

Om Øvrevoll Hosle IL (ØHIL)
ØHIL Fotball har Norges største fotballavdeling med ca 1600 spillere. I 2020 har vi 189 lag påmeldt til seriespill. Klubben holder til i Bærum, med klubbhuset ved Hosle skole. ØHIL Fotball har svært mange dedikerte foreldretrenere som skaper gode lagsmiljøer. Disse får støtte av klubbens seks heltidsansatte trenere. I tillegg har klubben mange på deltid/engasjement.

Vårt damelag spiller i 1.divisjon og er antatt å fighte om opprykk til Toppserien i 2020. ØHIL ble som en av tolv norsk klubber utnevnt av NFF som kraftsenter og utviklingsklubb i 2019 og får dermed økonomisk og sportslig støtte til rollen utviklingsansvarlig for kvinner. ØHIL Fotball er kjent for sin store jenteavdeling med ca 700 aktive jenter.  

På herresiden spiller A-laget i 5.divisjon, og vi ønsker å komme oss oppover gjennom å bygge en god utviklingskultur på A-laget. ØHILs herrelag spilte i 3.divisjon for noen år siden. Vi har mange ivrige spillere i yngre rekker, og vi ønsker å være en utviklingsklubb som ser hver enkelt.

Fotballkoordinator i 100 % stilling
Vi ser etter en som kan koordinere og sørge for en best mulig daglig drift av fotballavdelingen og som kan bidra til at rammene rundt aktiviteten forbedres. I stillingen inngår også rekrutteringsansvar, og det betyr at man må være på feltet og møte nye barn og deres foreldre. Vi ønsker også at personen kan ha enkelte treninger i barnefotballen. Dersom du har høy trenerkompetanse kombinert med sterke administrative egenskaper, så er det aktuelt å justere noe på de sportslige oppgavene.

I stillingen må det påregnes arbeid på kveldstid og i helger.

Oppgaver
– Sørge for god administrativ drift av fotballavdelingen
– Håndtere spørsmål fra medlemsmassen
– Ansvar for planlagte inntekter og utgifter og ha kontroll over den daglige økonomiske driften
– Være en pådriver for å utvikle anlegg
– Sørge for at anleggene våre til enhver tid er oppgraderte og ryddige
– Utvikle markedspotensialet vårt
– Arrangementer (cuper, fotballskoler og hjemmekamper)
– Treningstider og kampbookinger
– Treningsavgifter
– FIKS (påmeldinger, oppdatere trenere/lagledere, nye medlemmer, overganger)
– Rekruttering av 5/6-åringer
– IKT – Sørge for en god hjemmeside og for god struktur internt for datalagring og deling
– Følge opp våre satsningslag administrativt

Egenskaper
– Du er lærevillig og jobber hardt
– Du skjønner idrett generelt og fotballbransjen spesielt
– Du ser det store bildet av hvordan en klubb bør drives
– Du har høye standarder i måten man jobber på
– Du kan håndtere mange ting samtidig
– Du er selvstendig. Du klarer å finne gode løsninger på nye utfordringer
– Du er strukturert og ryddig
– Du tar ansvar og sørger for at det rundt deg fungerer
– Du kommuniserer godt både skriftlig og muntlig, både med barn og med voksne
– Du snakker og skriver flytende norsk
– Du er trygg og engasjerende foran en stor forsamling og kan formidle klubbens budskap
– Du er grunnleggende god på Office-programmene word, excel og powerpoint og behersker hjemmesidesystemer, datalagring og fildeling
– Du fungerer godt sammen med andre dedikerte mennesker i et idrettsmiljø
– Du kan lede treninger med barn og er en god aktivitetsleder
– Du vil være med på en spennende og krevende reise for å løfte ØHIL Fotball til å bli enda bedre

Oppgavene kan endre seg i takt med både klubbens behov og dine ønsker og kompetanse. Klubben i 2020 vil ikke være den samme i 2022. Du må være klar for endringer.

Formelle kvalifikasjoner
De overnevnte egenskapene er avgjørende. I tillegg vil det være fordel med følgende:
– Erfaring med administrasjon i et idrettslag
– Bachelor innen idrett
– UEFA C-lisens

Personalansvar for deg har daglig leder Sverre Nordby, men du vil rapportere til sportssjef i ØHIL Fotball Bjørn Frode Strand.

Send en CV pluss en søknad med beskrivelse av deg selv, hvorfor du vil drive med fotball og hvorfor du ønsker å jobbe hos akkurat oss. Send til sportssjef Bjørn Frode Strand på bjorn.frode@ohil.no. Mobil: 92 81 78 90.

Varighet: Stillingen er midlertidig, med mulighet for fast ansettelse

Oppstart: Så snart som mulig. Det kan også gjøres gradvis.

Svarfrist: 10.august