ØHIL Fotball søker trenere på deltid


ØHIL Fotball ser etter enda flere trenere på deltid/engasjement. Vi har behov for trenere på våre ungdomslag og på akademiet (treninger etter skoletid). For erfarne trenere er det også aktuelt å ha årgangsansvar for barnekull. Det er som en trenerkoordinator for lagstrenerne på et årskull.

Om Øvrevoll Hosle IL (ØHIL)
ØHIL Fotball har Norges største fotballavdeling med ca 1600 spillere. I 2020 har vi 189 lag påmeldt til seriespill. Klubben holder til i Bærum, med klubbhuset ved Hosle skole. ØHIL Fotball har svært mange dedikerte foreldretrenere som skaper gode lagsmiljøer. Disse får støtte av klubbens seks heltidsansatte trenere. I tillegg har klubben mange på deltid/engasjement.

Vårt damelag spiller i 1.divisjon og er antatt å fighte om opprykk til Toppserien i 2020. ØHIL ble som en av tolv norsk klubber utnevnt av NFF som kraftsenter og utviklingsklubb i 2019 og får dermed økonomisk og sportslig støtte til rollen utviklingsansvarlig for kvinner. ØHIL Fotball er kjent for sin store jenteavdeling med ca 700 aktive jenter.

På herresiden spiller A-laget i 5.divisjon, og vi ønsker å komme oss oppover gjennom å bygge en god utviklingskultur på A-laget. ØHILs herrelag spilte i 3.divisjon for noen år siden. Vi har mange ivrige spillere i yngre rekker, og vi ønsker å være en utviklingsklubb som ser hver enkelt.

Store årskull gir store muligheter
ØHIL kan ha årskull på over 100 gutter og rundt 80 jenter. Dette gir unike muligheter for differensiering, og gode synergier i årskullene. Vi har muligheten til å ansette flere trenere i store stillinger fordi vi har mange spillere å benytte trenerne på.

Det er mulig å jobbe som trener på akademiet, trener for et lag/årskull og/eller følge opp foreldre på feltet. Hvis man har mulighet til mye av dette, så vil man kunne få en bra månedsinntekt.

Aktuelle oppgaver
Aktuelle roller kan være trener for G13, J17, ansvar for barnekull og akademitreninger. Vi ser gjerne for oss at man har ett ungdomslag og har oppgaver i barnefotballen. For de som vil jobbe mye, kan man jobbe med akademiet fra kl 14.30 til 17 og etter dette ha treninger med ungdomslag pluss føkge opp et barnekull. Dette kan man gjøre tre-fire ganger i uka hvis man vil jobbe mye.

Oppfølging fra klubb
Vi kommer til å følge deg opp tett, slik at du får hjelp til å komme inn i klubben og får bistand på din utvikling videre. ØHIL vil også ha trenerforum, og vi henter med ujevne mellomrom inn ekstern kompetanse på disse. Vi holder også på med en revidering av sportsplanen, og du kan være med å påvirke denne.

Hvis du trenger praksis (gjennom skolen), så er det også muligheten for å få det i ØHIL. Vi har veiledere med relevant kompetanse her i miljøet.

Hva ser vi etter?
– Dedikasjon til å utvikle unge mennesker og til å utvikle klubb
– Ha sterk evne til å kommunisere godt med barn og ungdommer
– Du må snakke og skrive norsk flytende
– Ha en god forståelse av helhetlig treningsmetodikk (f.eks landslagsskolens
metodikk)
– Ha en sterk interesse i å bli bedre
– Være et godt forbilde for barn og ungdom

Hva får du?
– Muligheten til å bidra på en unik klubbutvikling
– Krevende treneroppgaver
– God og tett treneroppfølging
– Markedsbasert lønn
– Mulighet for større stilling i nær fremtid

Send en CV pluss en søknad med beskrivelse av deg selv, hvorfor du driver med fotball og hvorfor du ønsker å jobbe hos akkurat oss. Send til sportssjef Bjørn Frode Strand på bjorn.frode@ohil.no. Mobil: 92 81 78 90.

Frist: 10.august

Oppstart: Vi har behov både fra august og fra oktober