ØHILs IDRETTSUTVALG

ØHIL er et av få fleridrettslag i Bærum, noe som kan gi utfordringer for våre medlemmer, trenere og ledere. Dette er en av grunnene til at Idrettsutvalget ble opprettet for noen år siden og alle ØHILs idretter er representert i dette utvalget. Utvalget avholder flere møter i året hvor ulike problemstillinger/utfordringer for idrettene blir diskutert.

Et av utvalgets hovedmål er: «Idrettsutvalget har som målsetning å tilrettelegge for barn- og ungdom i klubben slik at alle skal ha et godt sportslig tilbud som muliggjør allsidighet. Dette krever et godt samarbeid mellom idrettenes styrer og ansvarspersoner. Klubbens tolkning av begrepet «allsidighet» er at det skal tilrettelegges for aktivitet i flere av ØHILs idretter, med spesielt fokus på dette i barneidretten».

Samarbeidet og kommunikasjonen mellom idrettene har blitt bedre, men det er stadig ønske og påtrykk fra egne særforbund og ØHILs idretter om å starte og avslutte sesongene senere. Dette skaper store utfordringer for et fleridrettslag som har sommersesong fra 15. april til 15. oktober og vintersesong fra 15. oktober til 15. april.

Idrettsutvalget avholdt årets siste møte i november på Teams og som vanlig ble det gode diskusjoner på temaer som ØHILs idretter er opptatt av.

Her er noen av sakene som stod på agendaen:

88Konsekvenser for brudd på føringer i de sportslige planene?
89Koordineringskalender for Barnefotball og oversikt over barnefotballens vinteraktiviteter
90Obligatorisk medlemskap for deltakere på Allidretten
91Multisports uke
92Lengre håndballsesonger – Fleksibilitet for 9-11 åringene
93Eventuelt

I sak 89 som blant annet omhandlet barnefotballens vinteraktiviteter ble det viet mye tid og her henvises det til hva som står i protokollene til Idrettsutvalget og fotballens sportslige plan. Flere viktige, prinsipielle spørsmål ble diskutert, og noen av spørsmålene ønsker Idrettsutvalget at hovedstyret tar stilling til. Det ble fattet vedtak i flere av sakene, og sak 90 om Obligatorisk medlemskap for deltakerne på Allidretten løftes i første omgang til hovedstyret.

Under sak 93 Eventuelt ble det fattet vedtak om å profilere Idrettsutvalget på hjemmesiden og fra nå vil det komme et utdrag av hvert møte her på hjemmesiden.

Protokoller fra Idrettsutvalgets møter finnes her: Idrettsutvalget – Øvrevoll Hosle IL (ohil.no)