Øktplaner barnefotball 5-12 år i ØHIL Fotball

Her legges øktplaner for barnefotball sesongen 2020. Øvelsene kan også brukes på ungdomsfotball.

Øktplaner for uke 38-39 (14.-27.september)

.

Øktplaner for uke 36-37 (31.august til 13.september)

.

Øktplaner for uke 34-35 (17.august til 30.august)

.

Øktplaner for uke 23-24 (1.juni til 14.juni)

.

Øktplaner for uke 21-22 (18.mai til 31.mai)

.

Øktplaner for uke 19-20 (4.mai til 17.mai)

.

Øktplaner for uke 17-18 (20.april til 3.mai)

.

Noen generelle tips står nedenfor som er verdt å lese.

Det er viktig å understreke at øktplanene kun er øvelser.

Den ansvarlige for hver trening må forberede seg på hvor mange spillere som kommer, hvilket areal man har til rådighet og hvor mange trenere man har.

Basert på det setter man opp antall grupper og evt hvor mange stasjoner man skal ha.

For de aller yngste: Hvis man er 24 spillere, er det da best å ha 4 grupper a 4 spillere eller 6 grupper a 4 spillere. 6 spillere kan bli mye kø, men hvis man lager nok «poster» i øvelsen, så kandet likevel gå fint med 6 spillere.

De eldre kan ha litt flere spillere per gruppe, men vi ønsker at det er få spillere per ball, f.eks en spilløvelse med 6 mot 6, som betyr én ball per 12 spillere. Treningen bør i større grad ha smålagsspill som f.eks 3v3 .

Det er også mulig å kjøre speile en øvelse. F.eks en øvelse der man dribler fra en side og deretter skyter på mål. da kan en øvelse ved siden av være den samme, men skyting fra den andre siden, så man f.eks må skyte med venstrefoten. Vi ønsker alltid at det er symmetri i øvelsene, slik at barna bli stimulert fra begge sider.

På alle treninger fra første minutt:

Del inn spillerne i små grupper og få dem i gang med føring av ball. Enten med sjef over ball, føring/vending eller annet som gjør at de får hundrevis av touch på ball.