Oleg gir seg i ØHIL

Vi har blitt enige med Oleg Matvejevs om å avslutte samarbeidet etter 2019-sesongen.

Oleg har hatt den store utfordringen med å være hovedtrener for tre lag i ØHIL i 2019. Han har trent A-laget, G19 og G05-1. Dette har vært svært krevende å håndtere, og klubben er svært takknemlig for den jobben han har gjort.

Oleg ønsker nå å se etter andre muligheter og sier tusen takk til ØHIL for læringen og erfaringen herfra. Vi ønsker Oleg lykke til videre.

Dette har vært klart i noen dager, og ØHIL er allerede i prosess med nye trenere som skal ta over rollene til Oleg.

Oleg er ansatt ut oktober og kommer til å ha aktiviteter med de gruppene vi mener er hensiktsmessig fremover. Nøyaktig hvordan kommuniserer vi med hvert lag.