To heltidsstillinger, inkludert sportssjef, utlyses i Øvrevoll Hosle IL fotball

Øvrevoll Hosle IL (ØHIL) fotball har Norges største fotballavdeling med sine 1600 fotballspillere. Klubben har ikke utnyttet sitt rekrutteringsgrunnlag, så innen et par år kan dette tallet nærme seg 2000 fotballspillere. Klubben ligger i østre delen av Bærum og har to kunstgressbaner (en med undervarme), én nier kunstgress, ballbinge, to grusbaner og flere gressfelt. Mer kunstgress er på vei. Klubben har et flott klubbhus med store møtesaler, møterom, kontorer, kjøkken/café og egen klesbutikk.

Klubbens misjon er å gi et best mulig sportslig tilbud til alle våre utøvere, uansett alder og nivå.

ØHIL er i startgropa på å ta betydelige sportslige steg. Helt sentralt i denne prosessen er ansettelse av en sportssjef som kan drive den kontinuerlige utviklingen av klubben.

Sportssjef (100%)

Ansvar

 • Lede og utvikle fotballavdelingen
  • Utvikle hele strukturen fra oppstart til og med ungdomsfotballen
  • Videreutvikle det sportslige tilbudet til de mest ivrige
  • Oppfølging av hele personalet
  • Sørge for at både eksterne trenere, foreldre og spillere følger klubbens retningslinjer
  • Revidere sportsplan etter behov og sørge for etterlevelse
  • Organisere og følge opp treningstider
 • Kommunisere tett med daglig leder i fotballavdelingen, daglig leder i idrettslaget og styret
 • Akademiansvarlig og ha økter på akademiet
 • Følge opp utvalgte årskull i barnefotballen
 • Ansvarlig for ett prioritert årskull og samtidig trene nivå 1 på dette kullet
 • Være trener for utviklingsgrupper

 

Oppfølging og videreutvikling

 • Klubb- og trenerutvikler, Bjørn Frode Strand, er sparringspartner og bistår i trenerutvikling til hele personalet etter behov og ønske.
 • Klubben bidrar til kompetansepåfyll gjennom NFF-kurs, etterutdanning og eventuelt studiebesøk innenfor et budsjett.

 

Dine kjennetegn og egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet
 • Utadvendt og energisk
 • Høy fysisk tilstedeværelse fra kl. 14 til 21 hver dag og noe i helger, særlig i oppstart av nye prosjekter.
 • God evne til å lede mange mennesker og være en samlende kraft
 • God fotballtrenerfaglig kompetanse
 • Skape entusiasme i hele miljøet
 • Stor forståelse for spriket i både i nivå og motivasjon
 • Ha et stort nettverk til å tiltrekke seg gode kollegaer
 • Gjerne Bachelor i fotballrelevant utdanning eller UEFA B-lisens, men ikke noe krav dersom personen viser kompetanse på lignende nivå.

 

Klubbtrener (100 %)

I tillegg til sportssjef ønsker vi å kombinere flere oppgaver for å bygge to heltidsstillinger. Disse blir helt sentralt for å utvikle klubben sammen med sportssjefen.

Ansvar

 • Ansvarlig for to prioriterte årskull i ungdomsfotballen
 • Være trener for nivå 1 på de samme kullene man er ansvarlig for
 • Være trener for A-lag og/eller G19-1 kan også være aktuelt og da i stedet ha ett årskull.
 • Årskullsansvarlig for to årskull i barnefotballen
 • Være akademitrener på 4-5 økter i uka med fokus på de samme kullene man er ansvarlig for
 • Være trener for utviklingsgrupper


Oppfølging og videreutvikling

 • Klubb- og trenerutvikler, Bjørn Frode Strand, er sparringspartner og bistår i trenerutvikling til hele personalet etter behov og ønske.
 • Klubben bidrar til kompetansepåfyll gjennom NFF-kurs, etterutdanning og eventuelt studiebesøk innafor et budsjett.


Dine kjennetegn og egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet
 • Utadvendt og energisk
 • Personen må få energi av å være på feltet flere økter etter hverandre, men vi vil samtidig være påpasselig på at dette skal være bærekraftig.
 • Høy fysisk tilstedeværelse på ettermiddag og kveld
 • God fotballtrenerfaglig kompetanse
 • Særlig god til å skape utviklende og morsomme treninger
 • Skape entusiasme i både laget og i hele årskullet – null frafall!
 • Stor forståelse for spriket i både i nivå og motivasjon
 • Gjerne Bachelor i fotballrelevant utdanning eller UEFA B-lisens, men ikke noe krav dersom personen viser kompetanse på lignende nivå.

 

Større deltidsstilling

Det er også mulig med deltidsstilling med flere oppgaver som vil utgjøre en god deltidslønn, som kan kombineres med studier eller annen deltidsjobb på formiddagen. Man bør i så fall kunne møte på ØHIL senest kl 14.30 for å kunne jobbe på akademiet, som er grunnlaget for større oppgaver.

 

Alle stillinger vil tilbys lønn basert på kompetanse og markedet.

 

Send en CV pluss en søknad med beskrivelse av deg selv, hvorfor du jobber med fotball og hvorfor du ønsker å jobbe hos akkurat oss. Send til sportslig administrator Lise Janbu Eide (lise@ohil.no) og klubb- trenerutvikler Bjørn Frode Strand bjorn.frode.strand@gmail.com

Frist: Snarest og senest 5.desember.

Oppstart: 1.januar 2019.