PÅMELDING TIL ALPINSESONGEN 2022


Velkommen til en ny sesong i ØHIL Alpin.

Første trening vil være onsdag 5. januar 2022.

Treningen vil foregå i Krydsbybakken i Lommedalen hver onsdag i tidsrommet kl 1830 – 2000 og frem til snøen forsvinner.

I Krydsbybakken er det kun T-krok heis som vi benytter under trening. Barnet må derfor kunne ta denne på egenhånd eller få hjelp av foreldre under treningen.

Vi er ett trener team bestående av Alpinstyret og 2 til 3 hjelpetrenere (ungdomstrenere). Alle utøvere trener sammen, men utøverne deles opp i ferdighetsgrupper (litt øvet, øvet og aktiv) og instrueres individuelt, ut fra egne forutsetninger og ut fra hvilket nivå den enkelte utøver er på.

Sikkerhet har alltid prioritet på våre treninger, så det er derfor viktig at barnet har ferdigheter til å stå på ski på egenhånd dvs kan stoppe, svinge og ploge selv. Kan barnet ikke dette anbefales det f eks skiskole først (tilbys av skisentre direkte).

Påmelding via Superinvite: https://www.superinvite.no/#/invitation/f490c742cd8318b8ee6dca10af2a163f

Vi håper å se dere i bakken.