ØHILs håndtering av politiattester

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

Fra 1. juli 2014 ble ordningen endret/forenklet, og søknader om politiattest gjøres via søknad med innlogging (Bank ID eller Min ID).

Ordningen administreres i ØHIL av idrettskoordinator.

Klikk her for oppdatert informasjon om ordningen fra Norges Idrettsforbund

Slik gjør du:

1. Dette dokumentet «formål politiattest» må fylles ut med navn og personnummer og legges ved søknaden (scannet PDF)
2. Gå inn på søknadsskjema: https://attest.politi.no
3. Logg inn med Min ID eller Bank ID
4. Fyll ut mailadresse og telefonnummer
5. Velg Kategori og formål: Frivillige organisasjoner og last opp «formål politiattest (pkt 1)
6. Behandlingstiden kan variere, men det går nok noen dager. Den tilsendte politiattesten må fremvises personlig til administrasjonen på klubbhuset eller scannes til allidrett@ohil.no 

Nye trenere må fremvise gyldig politiattest snarest etter at de har startet opp. 

Til de ansvarlige i ØHILs idretter:
1. Alle trenere og lagledere registreres i en oversikt, med mailadresser, som sendes til allidrett@ohil.no
2. Administrasjonen holder en oversikt over de som til enhver tid har levert politiattest
3. Månedlig vil administrasjonen følge opp de som ikke har fremvist politiattest, med kopi til idrettene