Foto: Andreas Kristoffer Berge

Sesongforberedende ungdom/senior


Denne artikkelen er relevant for alle årgangsledere, trenere & lagledere i ungdoms-/seniorfotballen. 

Ny sesong nærmer seg med stormskritt, og i den anledning kommer viktig informasjon som alle involverte må lese og forstå. Eventuelle spørsmål om innholdet kan rettes til anders@ohil.no. 

Kalenderløsningen på hjemmesiden og kollisjoner med trening

Som vanlig har vi en drøss med lag påmeldt til seriespill, og det er veldig mange kamper som skal gjennomføres hver eneste uke. Derfor kan det forekomme at det er satt opp sporadiske kamper på «unormale» tidspunkt og som kan kollidere med treningstider.  

Derfor må alle være flinke til å sjekke kalenderen som ligger her i forkant av ny treningsuke: https://ohil.no/kunstgressbaner/

Tips: Velg «ukentlig» visning på kalenderen, da er den mye mer oversiktlig. 

Vi håper på så få kollisjoner som mulig – og skal prøve å tilrettelegge for at det ikke skal forekomme, men erfaringsmessig er det svært vanskelig å unngå. Vi er naturligvis behjelpelig med å finne alternativ baneplass dersom en slik situasjon oppstår. Bare å ta kontakt, så finner vi løsninger! 

Omberamming av kamper

Dersom en kamp må flyttes, så er det veldig viktig at vi gjør det på riktig måte. Innen kl. 15.00 nest siste virkedag før kampen skal/skulle spilles. Kampflytting fra eksempelvis lørdag må derfor meldes inn før klokken 15.00 torsdagen i forkant. Dette gjelder også dersom man skal bytte bane. Omberamming koster klubben et gebyr dersom det er vårt ønske/behov. Ingen trenere kan flytte kampen uten at Anders er informert om det. Overholdes ikke følgende retningslinjer blir klubben bøtelagt og laget taper 3-0. Slik går man frem for omberamming: 

  1. Sjekk banekalenderen ovenfor og reserver potensielt nytt kamptidspunkt hos anders@ohil.no. 
  2. Informer kontaktpersoner for motstanderlaget skriftlig om at kampen må flyttes, med forslag om ny dato og tidspunkt. 
  3. Når mostander har bekreftet at nytt kamptidspunkt/bane er OK (skriftlig), så må dommerne informeres om endringen. 
  4. Elektronisk omberamming utføres innen overnevnte frist via denne lenken: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/omberamming/
  5. Bekreftelse fra OFK kommer på epost til de involverte partene. Først da er kampen offisielt omberammet, og kan spilles på nytt tidspunkt/ny bane. 

For utvidet informasjon vedrørende omberamming, les her: https://www.fotball.no/kretser/oslo/konkurranse/handbok-fotball/omberammingutsettelse-av-kamp/


FIKS

Før hver seriekamp må trener eller lagleder legge inn troppen i FIKS. Dette skal skje senest 75 minutter før kampstart, og gjerne enda tidligere. Årgangsleder på årskullet er ansvarlig for at: 

  1. Alle trenere/lagledere det er relevant for har tilgang til FIKS. Tilgang kan ordnes på forespørsel til Anders. 
  2. Alle trenere/lagledere vet hvordan FIKS fungerer. Anders kan bistå med opplæring dersom ønskelig. 
  3. Alle spillere på årskullet ligger registrert i FIKS. Gi beskjed til Anders dersom noen mangler. Spillere som ikke ligger i FIKS kan ikke spille kamper. 
  4. Trener eller lagleder rapporterer kampresultatet etter kampslutt. 
  5. Regler knyttet til bruk av spillere på tvers av lag/divisjoner, og at karanteneregler på gule / røde kort blir opprettholdt. 


Her ligger en veldig intuitiv fremvisning om hvordan FIKS fungerer og annen nyttig informasjon: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/fiks-info-og-support/kamprapport

Drakter, utstyr & førstehjelp

Det er viktig at vi er i forkant på utstyr, da det er mye logistikk og mange å forholde seg til. 

Har ditt/dine lag mangler på utstyr, så kan Glenn (glennbjorkvik@hotmail.comog Erlend (erlend@ohil.no) kontaktes skriftlig på epost senest én uke før det er behov for utstyret. 

Sjekk derfor at alle spillere får drakter som passer (og med forskjellige nummer), samt at medisinsk utstyr, vester og andre nødvendige ting er ordnet i god tid før første kamp. 

Andre forespørsler, innspill eller tilbakemeldinger hva gjelder utstyr til trening/kamp kan rettes til overnevnte. Det forventes naturligvis at alt av utstyr blir behandlet på en god måte. 

Dommere til kamp

Det er berammet dommere til de fleste kampene, men i noen avdelinger blir det ikke satt opp. Dette finner dere på fotball.no eller i MinFotball-appen. Dersom det ikke er satt opp dommer, må dere delegere denne oppgaven til noen andre, eller ordne det selv. 

På denne lenken finnes oversikt over hvilke kretsdommere ØHIL har, samt lenke til Oslo Fotballkrets sine dommere: https://ohil.no/fotball/dommere/ 

Alle kretsdommere skal sende inn dommerregning via FIKS til klubben. Benyttes klubbdommer, så kan dommerskjema i overnevnte lenke benyttes, og der står også satsene for betaling. 

Det er også veldig lurt å sende en melding til dommer dagen før kamp for å minne på kampen, samt for å få bekreftet at dommer er klar for å dømme. Dette gjelder uavhengig av om kretsen har berammet dommer, eller om dere har ordnet dommer selv. Veldig kjedelig når dommer ikke møter, men klarer vi å være i forkant med en SMS, så blir det forhåpentligvis veldig få tilfeller av dette. 

Til slutt vil jeg ønske alle en riktig god fotballsesong! Håper dere bidrar til at alle ØHIL-lag, trenere og foreldre opptrer respektabelt og ryddig i møte med alle motstandere og dommere, samt at vi dyrker fair play og gode holdninger både i trenings- og kampsituasjon.