STREIKEBALL med ØHIL Fotball


For barna på Hosle og Eikeli skole som er rammet av streiken, og i solidaritet med de streikende lærerne ved de respektive skole, ønsker vi å arrangere streikeball på vårt anlegg. Dette er et lavterskeltilbud fra ØHIL hvor barna kan komme og spille fotball på dagtid. Det vil være en trener fra ØHIL tilstede som vil organisere aktivitetene.

Vi fra ØHIL vet at det er mange barn som har få eller ingen timer på skolen om dagen. Dette vet vi at lærere, foreldre og barn synes er utfordrende. Vi ønsker derfor å gi disse barna et lavterskeltilbud om fysisk aktivitet samtidig som vi håper at elever og lærere snart er tilbake i klasserommene.

Lærerne takker for støtten fra ØHIL, og setter veldig stor pris på initiativet. Lærerne vil heie fra sidelinjen.

Tidspunktet vil være fredag 23. september 11.00-12.30 på Hosle 9’er Vi håper å se så mange som mulig. Vi legger til rette for dette mandag 26 og tirsdag 27. september til samme tid.

Vel møtt alle sammen!

Med vennlig hilsen

ØHIL Fotball