Høsttreninger for gutter 2006-2007 ØHIL Fotball 2020

Vi ønsker alle gutter og jenter i 2006 og 2007 velkommen til ungdomscamp i høstferien. Det vil bli en teoriøkt med påfølgende trening der vi jobber med temaer som er særlige relevante for denne gruppa.

Mandag 28.september til torsdag 1.oktober på Ferd Arena Hosle.

Pris 400 kr. 

Påmeldingsfrist 22.september. 

Påmelding etter fristen er fortsatt mulig, men koster 600 kr.

Påmelding til ungdomscampen gjøres her.

Jenter: 10.30-13.30
Teori i klubbhuset 10:30
Trening 11:30
Ferdig 13.30

Dette vil være en forlengelse av 110 % / ivrig for jentene.

Gutter: 14:30-17.30
Teori i klubbhuset 14.30
Trening 15.30
Ferdig 17.30

ØHILs heltidsansatte trenere vil være med i tillegg til andre ansatte trenere.

Hensikten med denne uka er å forbedre fotballferdigheten til spillerne, og vi leger særlig vekt på bevisstgjøringen på hvordan vi gjør som vi gjør, altså fotballforståelse. 

Kosthold, søvn, skadeforebygging og skadebehandling vil være temaer i tillegg til mer vanlige fotballtemaer.