Utsatt Idrettsskole fra 2019/2020 er nå i gang igjen

Ivrige baseballbarn på Little League hver mandag nå i høst

Pga covid 19 ble Idrettsskolen avsluttet før Baseball kom på banen i det hele tatt i våres. Etter en stund ble det løst opp litt og en liten gruppe fikk anledning til å delta før sommeren, og resten ville få tilbudet høsten 2020 hvis covid 19 tillot det. Nå er vi i gang igjen (fortsatt med restriksjoner), men vi håper å få avviklet alle fem ukene med Baseball nå i høst.

Det er plass til 20 barn i gruppen på Little League, og det er plass til flere hvis noen ønsker å delta. Ta kontakt med torunn@ohil.no.

Husk at alle må være registrert på fielden med QR-koden som henger på gjerdet på banen.