Administrasjon

Daglig lederSverre Nordby905 55 934
IdrettskoordinatorTorunn Kvitli980 34 379
KlubbsekretærHanne Harsem960 11 840
Administrativt ansvarlig fotballKirsten Vanberg950 36 480
Sportslig ansvarlig fotballTor
Arild Janson-Haddal
970 81 557